SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
6
9
1
6
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười Hai 2011 9:25:00 SA

Tình hình thực hiện công tác quản lý Quỹ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn quận 11

Tổng số hộ nghèo giai đoạn III (2009-2015) có mức thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống toàn quận:

-          Năm 2009: có 4.289 hộ với 20.747 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 8,49% trên tổng số hộ dân (50.509 hộ)

-          Năm 2010: có 3.880 hộ với 18.890 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 7,68% trên tổng số hộ dân (50.509 hộ)

-          Năm 2011: có 3.317 hộ với 16.358 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 6,57% trên tổng số hộ dân (50.509 hộ)

Năm 2011, căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp các nguồn quỹ của Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố, Thường trực Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận 11 đã hướng dẫn 16 phường thực hiện các chỉ tiêu trong năm như: chỉ tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; kế hoạch giải ngân và thu hồi vốn, thu nợ quá hạn và các chỉ tiêu khác có liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo trong đó hướng dẫn cho 16 phường về hỗ trợ vốn trực tiếp cho hộ nghèo có vốn làm ăn, sản xuất nhỏ, làm dịch vụ gia đình, giải quyết việc làm theo nhu cầu, khả năng của hộ nghèo để hộ có thu nhập ổn định cuộc sống, tránh tái nghèo. Với các chỉ tiêu cụ thể:

+ Giải ngân cho hộ nghèo (Quỹ xóa đói giảm nghèo) là 7,5 tỷ đồng.

+ Nguồn quỹ quốc gia về việc làm (Quỹ 71) là 9 tỷ đồng ( Thành phố giao 3 tỷ đồng);

-          Nguồn quỹ cho vay hộ nghèo và sinh viên, học sinh là 300 triệu đồng.

-          Quỹ tín dụng quy mô nhỏ của hội đoàn thể là 2,5 tỷ đồng.

-          Chỉ tiêu thu hồi vốn trong năm 2011 của quỹ xóa đói giảm nghèo là 7,2 tỷ đồng.

Công tác quản lý các nguồn quỹ Xóa đói giảm nghèo:

-          Vận động quỹ: 16/16 phường đã vận động quỹ được 196,25 triệu đồng, đạt tỷ lệ 122,66% (196,25 triệu/160 triệu đồng). Ngân sách quận chuyển kinh phí tiết kiệm chi Ngân sách 5% hỗ trợ quỹ Xóa đói giảm nghèo quận 500 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%.

-          Giải ngân vốn: đã giải ngân cho 854 hộ vay với số tiền 7.553.900.000 đồng, đạt tỷ lệ 100,72% (7,553 tỷ/ 7,5 tỷ đồng), trong đó có 9 dự án vay vốn với số tiền 610.000.000 đồng, thu nhận 47 lao động nghèo.

-          Thu hồi vốn: 7.176 lượt hộ với số tiền 7,008 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,56%.

Tồn quỹ: 1.575.117.046 đồng, chiếm tỷ lệ 13,10%.


Số lượt người xem: 4053    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA