SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
7
8
8
9
5
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười Hai 2011 8:50:00 SA

Tập huấn cán bộ thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2011

 

            Vừa qua, UBND Quận và UBND 16 Phường đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2011 nhằm triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, giải pháp của chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009 - 2015) và chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2011 cho thành viên Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường và Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo; qua đó, giúp cho lực lượng cán bộ làm công tác giảm nghèo nắm vững nội dung hoạt động của chương trình được thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả; tổ chức trao đổi kinh nghiệm thực tiễn (về cách làm) của mô hình, điển hình giảm nghèo có hiệu quả (các giải pháp chăm lo cho người nghèo – hộ nghèo tổ chức sản xuất làm ăn, cải thiện cuộc sống, tích lũy giảm nghèo, tăng hộ khá một cách căn cơ, bền vững) để địa phương nghiên cứu vận dụng thực hiện tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo.

Bà Trần Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND quận 11 tập huấn cho các cán bộ.

            Với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phù hợp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo và Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo 16 phường.

 


Số lượt người xem: 3371    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA