SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
4
1
9
6
Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Hai 2011 4:10:00 CH

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

                      Tính đến nay, có 63/63 khu dân cư trên địa bàn quận đã tổ chức xong ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2011 với 15.667 lượt người tham dự; có 57/63 khu dân cư đã hoàn thành các công trình do khu dân cư đăng ký từ đợt tổ chức ngày Hội năm 2010 với tổng kinh phí thực hiện là 421.500.000 đồng, trong đó nguồn đóng góp của nhân dân là 231.500.000 đồng. Trong năm 2012, các khu dân cư tiếp tục đăng ký thực hiện 63 công trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 843.400.000 đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp khoảng 593.400.000 đồng.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban công tác Mặt trận khu phố 16 phường đã tổ chức tuyên truyền 137 cuộc với 13.246 lượt người tham dự về ý nghĩa ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và kết quả hoạt động của hệ thống Mặt trận qua các thời kỳ. Việc tổ chức cho nhân dân tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến và thống nhất các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm ở khu dân cư với những công việc cụ thể đã góp phần giải quyết những bức xúc trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh của nhân dân cùng tham gia đóng góp công sức, vật chất để thực hiện các công trình.

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện các nội dung hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2011 tại 16 phường triển khai thực hiện khá tốt, đảm bảo theo các yêu cầu đề ra; nội dung hoạt động của ngày Hội được tổ chức đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 3292    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA