SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
4
2
2
Tin tức sự kiện 26 Tháng Mười 2011 8:10:00 SA

Kết quả thực hiện giảm nghèo tăng hộ khá 9 tháng đầu năm và công tác 3 tháng cuối năm

            Trong năm 2011, tình hình giá cả hàng hóa tăng cao, đời sống của người dân nhất là dân nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Ban giảm nghèo tăng hộ khá và 16 phường đã kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo; đồng thời tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá bước 2 giai đoạn 3 (2011-2012) với mục tiêu phấn đấu cuối năm 2011 hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5,33% trên tổng số hộ dân toàn Quận, không để những hộ vượt chuẩn nghèo năm 2009-2010 tái nghèo theo chuẩn nghèo mới (thu nhập 12 triệu đồng/người/năm).

            Sau 9 tháng thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá đã thực hiện được những mục tiêu: Các phường kiểm tra đánh gía hiệu quả giảm nghèo năm 2010, qua đó có giải pháp hỗ trợ cụ thể từng hộ, phối hợp các đoàn thể tổ chức chăm lo tốt cho hội viên nghèo; tổ chức chăm lo tết cho người nghèo, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP đối với người nghèo; các nguồn vốn quỹ đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, tạo việc làm thu nhập ổn định, cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo tồn nguồn quỹ XĐGN; cấp phát thẻ BHYT năm 2011.

            Chương trình công tác 3 tháng cuối năm: tổ chức kiểm tra hiệu quả giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2011; đề nghị Thành phố phúc tra, công nhận phường 15 không còn hộ nghèo có mức thu nhệp bình quân 12 triệu đồng/người/năm; tổng hợp rà soát, điều tra hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2011-2015; tiếp tục thực hiện chi trợ cấp quý 4/2011 cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập trung có biện pháp thu hồi nợ quá hạn, phấn đấu hạ tỷ lệ dưới 5% trên số dư nợ trong dân; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Mỗi tổ chức, cá nhân giúp ít nhất 1 hộ nghèo” gắn với tổng kết công tác giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2011; tập huấn Cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo, tăng hộ khá.

 

 


Số lượt người xem: 3690    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA