SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
8
5
7
Tin tức sự kiện 12 Tháng Mười 2011 9:50:00 SA

Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2011

            Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 11 đã tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận cho các cán bộ chuyên trách Mặt trận Quận, Ban thường trực UBMTTQ 16 Phường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Trưởng ban giám sát đầu tư cộng đồng;Tổ trưởng Tổ công tác người Hoa và Trưởng ban công tác Mặt trận 63 khu dân cư.

            Các cán bộ Măt trận được nghe báo cáo 6 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt nam và những vấn đề được nêu trong Nghị quyết đại hội XI của Đảng; Chuyên đề về công tác Kiều bào; Tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “ Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”; Tiếp tục nâng cao chất lương cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” trong giai đoạn mới; Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc Việt nam; Công tác giám sát trong giai đoạn hiện nay; Hướng dẩn việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt tại Phường năm 2011. Qua buổi tập huấn này các cán bộ Mặt trận được bổ sung những nội dung mới, trang bị kỹ năng công tác trong tình hình hiện nay và giúp cho cán bộ Mặt Trận có điều kiện học tập kinh nghiệm lẫn nhau để vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Mặt trận và nhiệm vụ chính trị của cơ sở.

 

 


Số lượt người xem: 3334    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA