SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
2
5
7
1
Tin tức sự kiện 25 Tháng Giêng 2011 12:15:00 SA

Mùa Xuân và Đảng sẽ mãi mãi giao hòa trong trái tim của dân tộc

            Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện. Trong suốt 81 năm qua (1930 – 2011), Đảng lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Biết bao thế hệ cha, anh của chúng ta đã cống hiến, hy sinh xương máu để giành được thành quả của hôm nay. Trong mấy mươi năm qua, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn và vững chắc; vị trí vai trò của nước Việt Nam không ngừng được khẳng định trên trường quốc tế. Ca ngợi về công lao của Đảng, có biết bao ý nhạc, lời thơ đã ví Đảng là mùa xuân của đất nước, của con người. Hay như nhà thơ Pháp Aragon, đã nói: “Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại”.

            Thật vậy, mùa xuân là biểu tượng của đòan viên, sum họp và hạnh phúc. Khi mùa xuân đến vũ trụ, đất trời hanh thông, vạn vật giao hòa tươi tốt; con người, cảnh vật đều tươi vui, rộn rã. Đảng ta ra đời vào mùa xuân năm 1930, và Đảng đã đem về cho dân tộc ta những mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và ước vọng! Mục tiêu của Đảng là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.        Đảng đang làm hết sức mình để đem mùa xuân vĩnh cửu về cho dân tộc, cho nhân dân. Ý chí đó, hoài bão đó được Đảng ta từng bước lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực.

            Những chủ trương, đường lối của Đảng đã biến thành các phong trào hành động cách mạng và đã thâm nhập vào cuộc sống một cách sinh động, phát huy sức sáng tạo và nguồn lực hành động vô tận của nhân dân, đã làm nên những kết quả kỳ diệu trong hơn 80 năm qua

            Mùa xuân Tân Mão – 2011, đã đến. Sức sống của Đảng cũng như mùa xuân, tự thân Đảng sẽ điều chỉnh những khiếm khuyết để vươn lên. Mỗi đảng viên như những lá cành tươi tốt từ nhựa sống mạnh mẽ của Đảng, hãy đâm chồi nẩy lộc. Từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những cán bộ, đảng viên của Đảng hãy soi rọi lại ý thức, suy nghĩ và hành động của mình, nhìn lại mình, tự phê bình, điều chỉnh, để làm “một nhành xuân” tốt của Đảng. Nếu tất cả tổ chức Đảng ở cơ sở và tòan thể đảng viên đều đòan kết, thống nhất, tòan tâm, tòan ý thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả, nỗ lực rèn luyện đạo đức, ý chí cách mạng, kiên quyết ngăn ngừa, phòng chống và bài trừ tham nhũng, lo nghĩ về sự nghiệp vì dân, vì nước của Đảng, nhất định những mục tiêu cao đẹp của Đảng ta sẽ sớm thành hiện thực. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lành mạnh hóa môi trường xã hội, xây dựng các mối quan hệ đoàn kết nhân dân, từ đó phát triển kinh tế-xã hội và chăm lo tốt đời sống nhân dân. Và mùa Xuân với Đảng sẽ mãi mãi giao hòa trong cơ thể khỏe mạnh của dân tộc và trái tim của dân tộc./.

 

 


Số lượt người xem: 8517    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA