SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
7
2
8
4
Tin tức sự kiện 22 Tháng Mười Một 2011 3:05:00 CH

Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ năm 2011

              Thực hiện Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/1/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ; công văn số 129/CCVTLT-QL ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Chi cục Văn thư – lưu trữ (Sở Nội vụ) về báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2011; Phòng nội vụ ban hành văn bản số 1551/NV ngày 15 tháng 11 năm 2011 nhằm thông báo đến các đơn vị truy cập vào địa chỉ: http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn trên trang web của Ủy ban nhân dân quận để in và sử dụng mẫu báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư (Biểu số 01/CS) và Báo cáo thống kê cơ sở công tác lưu trữ (Biểu số 02/CS) ban hành kèm theo Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ để báo cáo về tình hình công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị năm 2011

Mốc thời gian báo cáo thống kê tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2011 và ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. Báo cáo gửi về phòng Nội vụ chậm nhất ngày 25 tháng 11 năm 2011 để phòng tổng hợp báo cáo Chi cục văn thư – lưu trữ (Sở Nội vụ)

(Có đính kèm các mẫu văn bản liên quan)


Số lượt người xem: 3860    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA