SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
4
5
8
3
Tin tức sự kiện 15 Tháng Mười Một 2011 2:10:00 CH

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011

            Năm 2011, các đơn vị nhận quân không thực hiện phương thức “3 gặp, 4 biết”, chỉ tiếp xúc hồ sơ, chốt danh sách với địa phương nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS), tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tuyển chọn, nắm chắc được hoàn cảnh cụ thể của từng thanh niên để có hướng giúp đỡ; thuận lợi trong thực hiện bình cử công khai, bảo đảm công bằng, đúng luật. Các đơn vị nhận quân không kiểm tra bù đổi, Hội đồng NVQS địa phương phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng về sức khỏe, chính trị, đạo đức, chính sách. Mỗi phường tuyển chọn 1 đến 2 đảng viên nhập ngũ (cấp quận 2% trở lên so với chỉ tiêu), phải được kết nạp từ 6 tháng trở lên tính đến ngày giao quân. Phát lệnh gọi nhập ngũ tập trung ở cấp quận và tổ chức Hội trại tòng quân, không tuyển chọn thanh niên có tật khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị).

            Năm nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, HĐNVQS từ quận tới phường đều xác định và nhận thức rõ những đặc điểm tình hình và những khó khăn trong giao quân năm nay nên đã thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo, phát huy hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu trong tuyển quân, đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của các thành viên Hội đồng NVQS, các chi bộ khu phố, các ban điều hành khu phố, tổ dân phố, nhất là sự phối hợp của lực lượng Công an. Đặc biệt, các phường đã triển khai rộng khắp quy chế dân chủ trong tuyển quân, tạo được sự an tâm phấn khởi trong nhân dân, nhất là các gia đình có con em nhập ngũ.


Số lượt người xem: 3532    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA