SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
7
3
1
8
Tin tức sự kiện 15 Tháng Mười Một 2011 10:25:00 SA

Kiểm tra hiệu quả giảm nghèo, tăng hộ khá

            Nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình “Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá”; trên cơ sở kiểm tra đánh giá đầy đủ, thực chất những kết quả đạt được các chỉ tiêu thực hiện chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá năm 2011 tại 15 phường (trừ phường 15); Ủy ban nhân dân Quận 11 thành lập 04 đoàn kiểm tra ở 15 phường, thời gian kiểm tra từ ngày 1/11/2011 đến ngày 04/11/2011. Đối tượng kiểm tra là những hộ nghèo được Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố công nhận theo thông báo số 22/TB-GNTHK ngày 05/4/2011.Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2011; Trách nhiệm của Ban giảm nghèo, tăng hộ khá Phường và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong thực hiện chương trình Giảm nghèo tại địa phương; Kết quả thực hiện chỉ tiêu nâng chuẩn; Kết quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động diện nghèo, tỷ lệ nợ quá hạn, quá trình quản lý và sử dụng quỹ giảm nghèo.

 

Đ/c Trần Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND Quận 11 thăm hộ gia đình Tất Quý (mức thu nhập gần 12 triệu đồng / năm) trong chuyến thực tế kiểm tra tại Phường 5.

 


Số lượt người xem: 3288    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA