SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
5
0
1
5
Tin tức sự kiện 15 Tháng Mười Một 2011 9:45:00 SA

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám, chữa bệnh

Ngày 27 tháng 9 năm 2011, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khám, chữa bệnh. Nghị định gồm có 6 Chương và 17 Điều.

            Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân, hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Theo đó, lộ trình cấp phép hoạt động KCB đối với các cơ sở y tế của Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y  tế phải được hoàn thành chậm nhất vào 31.12.2015; Việc cấp chứng chỉ hành nghề cho người làm việc trong các cơ sở y tế nhà nước phải được hoàn tất chậm nhất vào 31.12.2013.

            Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 thì được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho tới khi được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2012. Thời hạn này cũng áp dụng cho người hành nghề KCB tư nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề có giá trị trước hoặc sau 31.12.2010.

           (Đính kèm theo Nghị định số 87/2011/NĐ-CP)


Số lượt người xem: 4125    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA