SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
5
9
3
2
Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Một 2011 8:15:00 SA

Tăng cường công tác dân vận ở cơ sở

          Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" có nghĩa là nhằm hướng tới việc phục vụ nhân dân một cách hiệu quả nhất. Muốn làm được điều ấy, ngoài việc nâng cao nhận thức chính trị và nghiệp vụ hành chính cho cán bộ cơ sở, cần đặc biệt quan tâm tăng cường công tác dân vận và quan điểm quần chúng cho cán bộ cơ sở.

           Cơ sở là nơi tổ chức và vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chính sách, chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trên khắp các lĩnh vực. Trong cuộc sống đa dạng và hiện đại hôm nay thường nảy sinh những vấn đề mà cần phải giải quyết vừa thỏa đáng cho dân, vừa phù hợp với đường lối, chính sách, chủ trương và pháp luật hiện hành. Vì vậy, một quy luật đặt ra là đòi hỏi cán bộ cơ sở phải được trang bị nhiều kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quan điểm "vì nhân dân mà phục vụ" để giải quyết tốt mọi yêu cầu của dân.

           Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm công tác dân vận và quan điểm quần chúng, xem đó là hành trang không thể thiếu được, là cẩm nang thần kỳ để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thâm nhập vào quần chúng, giáo dục quần chúng nâng cao lòng yêu nước, giàu ý chí, tin vào tài trí và sự sáng suốt của Đảng và Bác Hồ thực hiện đại đoàn kết quân dân chống ngoại xâm, chống giặc dốt, giặc đói.

          Ngày nay đất nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên xây dựng CNXH, công việc quá lớn và quá nhiều, Đảng và Nhà nước cần khơi dậy cao độ lòng yêu nước của dân để xây dựng đất nước. Mối quan hệ máu thịt giữa dân với Nhà nước, cụ thể là với chính quyền cở sở luôn ở vị thế tối ưu. Việc đòi hỏi khả năng toàn diện trong đó có tác phong, thái độ "Văn minh công chức" của cán bộ cơ sở là cần thiết và bức bách, bởi thực tế ở nơi này nơi nọ đã xuất hiện không ít hiện tượng cán bộ làm dân phiền qua việc tiếp xúc giải quyết khâu hành chính quá nhiêu khê. Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của việc dân phiền là đa số cán bộ cơ sở còn trẻ, chưa thấm nhuần sâu sắc công tác dân vận và quan điểm quần chúng của Đảng, thường bộc lộ tác phong quan liêu trong giao tiếp, nặng làm việc bàn giấy, ít chịu khó đi xuống dân, do đó không am hiểu và trọng dân.

          Thuở sinh thời, Bác Hồ thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, xem công tác dân vận và quan điểm quần chúng là cái vốn quý. Vận dụng tốt cái vốn quý ấy thì phong trào yêu nước của quần chúng sẽ vươn lên mạnh mẽ, tạo thuận lợi lớn lao trong sự nghiệp đổi mới.


Số lượt người xem: 5276    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA