SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
1
3
7
Tin tức sự kiện 27 Tháng Mười 2011 8:00:00 SA

Công tác về khuyến học, khuyến tài của quận 11

            Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” đến nay, nhìn chung nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đã có sự chuyển biến tích cực; đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo, khuyến học, khuyến tài; chất lượng giáo dục-đào tạo, hiệu quả đào tạo các cấp học được nâng lên; mạng lưới trường lớp từng bước được hoàn thiện, nhiều trường học được đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng, mỗi cấp học đều có trường đạt chuẩn quốc gia; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, tạo điều kiện các loại hình trường lớp ngoài công lập phát triển; mạng lưới Hội Khuyến học phát triển, mở rộng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục-đào tạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX.

            Từ năm 2008 đến nay, Quận đã xây dựng mới 7 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học phổ thông; huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 98,8%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1đạt 100%; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 99,4%, trung học cơ sở đạt 92,09%; tỷ lệ học sinh tiểu học được học bán trú đạt 61%, trung học cơ sở học bán trú đạt 30%. Tổ chức 6 lớp trung cấp chính trị với hơn 500 học viên cho cán bộ, đảng viên các ban, ngành, đoàn thể, khối phường, trường học; 1 lớp đại học chính trị với 99 học viên; cử 46 cán bộ công chức tham gia học các lớp cao cấp, cử nhân chính trị. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt từ quận đến phường đã được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị phù hợp với chức danh được bố trí; trong 4 năm qua, đã kết nạp được 149 đảng viên mới trong các trường học.

            Hội Khuyến hoạc quận và 16 phường, các họ, tộc người Hoa đã cấp phát 4.042 suất học bổng trị giá 2.397.500.000 đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Quận đoàn đã cấp 4.187 suất học bổng, 60 xe đạp và 35 góc học tập, trị giá 1.915.943.000 đồng; Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh quận cấp 777 suất, trị giá 422.335.000 đồng cho học sinh, sinh viên giỏi, học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Số lượt người xem: 5039    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA