SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
7
8
7
5
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười 2011 8:45:00 SA

Nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015

Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử theo pháp luật cho thanh thiếu niên; kết hợp giáo dục pháp luật với đạo đức nhằm xây dựng lối sống mới có văn hóa trong thanh niên; khuyến khích thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành pháp luật, giảm số vụ việc vi phạm pháp luật có thanh thiếu niên tham gia.

            Ủy ban nhân dân Quận 11 đề ra kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức phát luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”. Kế hoạch được triển khai thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ tháng 9 năm 2011 đến hết năm 2012

- Giai đoạn 2: từ tháng 1 năm 2013 đến hết năm 2015.

Nội dung triển khai thực hiện gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật cho thanh thiếu niên; tổ chức, điều tra, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp tài liệu cho lực lượng cán bộ tham gia công tác đồng thời bảo đảm nguồn lực tổ chức thực hiện công tác

Mục tiêu đề án:

-    80% thanh thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn;

-    100% thanh thiếu niên trong trường học được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc học tập phù hợp với lứa tuổi của các em;

-    80% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế tái vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng.


Số lượt người xem: 4736    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA