SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
9
8
0
3
Tin tức sự kiện 29 Tháng Chín 2011 4:15:00 CH

Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012

Căn cứ văn bản số 3872/TNMT-KH ngày 29/06/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1906/BTNMT-KH ngày 31/05/2011, Ủy ban nhân dân quận 11 đã xây dựng kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/7/2011 bảo vệ môi trường năm 2012 như sau:

1/. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường:

-   Căn cứ chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường của Thành phố, xây dựng chương trình công tác quản lý môi trường giai đoạn 2011-2015.

-   Hàng năm thực hiện quan trắc chất lượng không khí khu vực dân cư và nước kênh rạch trên địa bàn quận, định kỳ 2 lần/năm. Thời gian thực hiện: Quý II và quý IV/2012.

-   Thực hiện xác nhận theo thẩm quyền bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

-   Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quận, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại nguồn thông qua việc phối hợp với các phường có liên quan để kiểm tra hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở. Thời gian thực hiện: cả năm 2012.

-   Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đoàn kiểm tra liên ngành, Cảnh sát môi trường cấp quận và thánh phố thanh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

-   Tăng cường kiểm tra, kê khai thu phí nước thải công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thu phí. Tăng cường giám sát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất sử dụng nguồn nước ngầm. Thời gian thực hiện: cả năm 2012.

-   Phối hợp các quận lân cận kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến khu vực chung.

2/. Quản lý chất thải:

-   Ứng dụng phần mềm phục vụ công tác quản lý thu gom rác, điều tra và cập nhật vào phần mềm đội ngũ thu gom rác đang hoạt động trên địa bàn, xác định rõ tuyến thu gom, giờ giấc thu gom, khối lượng thu gom và thu nhập từ việc thu gom rác sinh hoạt của từng công nhân rác dân lập, rác y tế… làm cơ sở cho việc quản lý.

-   Đảm bảo 100% chủ nguồn thải chất thải nguy hại có hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng, đồng thời có đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

-   Nâng cao tỷ lệ hộ dân có hợp đồng thu gom rác, từng bước đạt 100%, hạn chế tối đa tình trạng người dân tập kết rác bừa bãi ra đường phố.

-   Xây dựng kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại trên địa bàn Quận theo chương trình chung của Thành phố.

-   Tăng cường trang bị các tiện ích công cộng (thùng rác, nhà vệ sinh..) để phục vụ người dân.

3/. Tăng cường năng lực quản lý môi trường:

-   Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức và tham gia của cộng đồng liên quan đến các vấn đề môi trường như: đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng nước ngầm, rác thải sinh hoạt và công nghiệp, ô nhiễm môi trường từ các hoạt động công nghiệp, ô nhiễm từ môi trường từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm năng lượng… Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường: “Ngày môi trường thế giới 5/6”, “Ngày chủ nhật xanh”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”…kiên trì để thay đổi hành vi, tạo thành thói quen trong việc giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của đoàn viên, hội viên, các giới quần chúng. Bản tin Quận thực hiện tốt việc tuyên truyền về các nội dung bảo vệ môi trường của quận; tuyên truyền biểu dương các hoạt động mô hình, điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường; phê phán các hành vi gây ô nhiễm môi trường, không chấp hành Luật Bảo vệ môi trường.

-   Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường: Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ môi trường phường nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường của đủ sức đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn.

-   Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật trong các hoạt động giám sát chất lượng môi trường; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), Vilis.

-   Hỗ trợ các chương trình, phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị xã hội của địa phương.

-   Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường định kỳ hằng năm trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 9267    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA