SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
8
6
5
5
Tin tức sự kiện 29 Tháng Chín 2011 4:15:00 CH

Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường theo Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT

 

 

Thực hiện Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, ngày 30/10/2006, Ủy ban nhân dân quận đã có Quyết định số 1102/QĐ-UBND ban hành quy định thủ tục và quy trình đăng ký hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường.

Đến ngày 18/4/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Qua đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định trên, có hiệu lực kể từ ngày 02/9/2011.

Để triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định hiện hành, ngày 01/9/2011, Ủy ban nhân dân quận đã có Quyết định số 792/QĐ-UBND ban hành quy thủ tục và quy trình đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 02/9/2011.

 


Số lượt người xem: 4346    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA