SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
7
0
1
2
Tin tức sự kiện 29 Tháng Chín 2011 3:10:00 CH

Kế hoạch hướng dẫn bình chọn Gia đình văn hóa (GĐVH) năm 2011 và đăng ký GĐVH năm 2012

I/ Mục đích

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong đó xác định vai trò của gia đình rất quan trọng đối với việc xây dựng Khu dân cư vững mạnh và cũng là động lực tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội.

Kịp thời biểu dương khen thưởng các GĐVH tiêu biểu nhằm phát huy và nhân rộng những hộ điển hình trong việc xây dựng GĐVH trên địa bàn Phường, góp phần đưa phong trào xây dựng GĐVH thực sự là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thực hiện việc tổ chức bình chọn GĐVH năm 2011 đồng thời tiến hành triển khai đăng ký GĐVH năm 2012.

II/ Nội dung

1/ Bình chọn GĐVH: Để chuẩn bị cho việc bình xét GĐVH năm 2011, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường (gọi tắt là BCĐ Phường) chỉ đạo Ban vận động Khu phố, Tổ dân phố, Cảnh sát khu vực phải thực hiện đúng quy trình công khai, dân chủ xét duyệt phần tự chấm của các hộ dân, xác định hộ đạt GĐVH, hộ chưa đạt. Trong quá trình bình xét, từng Tổ dân phố họp nhân dân công bố kết quả tự chấm của hộ dân, nhân dân góp ý thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH và hộ chưa đạt ( có trên 50% số người tham dự nhất trí ) Các tiêu chuẩn GĐVH giai đoạn 2011-2015 có một số thay đổi cụ thể như sau:

- Bổ sung vào tiêu chuẩn 1: ...“Không lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, mua bán, sinh hoạt, không tiến hành xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, sử dụng điện đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu qủa và không có hành vi trộm cắp điện, gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc xử lý hình sự…”

- Bổ sung vào tiêu chuẩn 4: các tiêu chí phòng chống bạo lực gia đình, vợ chồng sinh con đúng quy định.

- Đối với những hộ chưa đạt GĐVH, Tổ dân phố cần lập danh sách và công khai bình xét tại Tổ dân phố. Sau đó gởi danh sách chưa đạt GĐVH năm 2011 về Phường. Ban chỉ đạo phường tổng hợp có phân tích nguyên nhân và có biện pháp kéo giảm số hộ chưa đạt vào những năm tiếp theo. Đối với số hộ chưa đạt GĐVH năm 2010, các Phường đã có kế hoạch nâng cao chất lượng GĐVH năm 2011, trong đợt bình chọn này.


Số lượt người xem: 10725    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA