SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
7
9
5
0
Tin tức sự kiện 29 Tháng Chín 2011 3:00:00 CH

Kết quả thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm năm 2011

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 trong báo cáo số 16/BC-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận, Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) đã thực hiện tốt các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2011 với những nội dung như sau :

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến cán bộ công chức (CBCC) và nhân dân các văn bản có liên quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua hình thức tuyên truyền miệng và sinh hoạt cơ quan.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai đến CBCC cơ quan. Thực hiện nghiêm qui định về công tác lập dự toán và thanh quyết toán đầy đủ các khoản thu chi, các nguồn kinh phí được UBND Quận duyệt cấp của đơn vị, chưa phát sinh vượt chi so với dự toán. Đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm trong các hoạt động.

- Trong năm qua, Phòng VHTT không mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định. Tổ chức kiểm tra giám sát CBCC về việc quản lý, sử dụng, bảo quản các trang thiết bị văn phòng cơ quan chưa phát hiện trường hợp nào sai phạm. Tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân CBCC trong việc sử dụng tiền chi ngân sách Nhà nước đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm như: In ấn các loại văn bản, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, sử dụng điện thoại và thực hiện tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu…theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội dung và thời gian tổ chức lễ hội trên địa bàn quận, và tiếp tục vận động các chùa, nơi thờ cúng thực hiện không đốt vàng mã đặc biệt trong dịp Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch, đảm bảo chủ trương thực hành tiết kiệm nhằm dành tiền thực hiện công tác xã hội từ thiện, chăm lo cho các hộ nghèo trên địa bàn Quận ước số tiền tiết kiệm được gần 1 tỷ  đồng.

- Triển khai Thông tư 04/2011/TT-BVNTTDL ngày 21/02/2011 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cho thành viên Ban chỉ đạoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận, 16 Phường, và Ban vận động 63 Khu dân cư.

- Tiếp tục duy trì hoạt động tổ chức tiệc cưới văn minh – lành mạnh – tiết kiệm tại 5 nhà hàng đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, xây dựng tiệc cưới mẫu đạt tiêu chuẩn theo hướng văn minh hiện đại, chống lãng phí trong thời gian tổ chức và các chi phí khác.

- Thông qua các buổi Hội nghị nhân dân 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân các phường phối hợp cùng các ban ngành tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tại hơn 800 tổ dân phố thực hiện quy ước tổ chức việc cưới, việc tang.. Vận động 6 khu phố đăng ký xây dựng mô hình “vận động nhân dân hạn chế đốt nhang và không đốt vàng mã trước cửa, thực hiện không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố” bao gồm Khu phố (KP) 4 (Phường 4); KP1 (Phường 6); KP1(Phường 8); KP1 (Phường 10); KP4 (Phường 14) và KP4 (Phường 16);

Thông qua tuyên truyền, người dân cũng đã ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện, tiết kiệm nước cũng như các chi phí sinh hoạt khác đồng thời dần dẹp bỏ những hủ tục gây lãng phí trong việc tang, việc cưới, ngày lễ, ngày tết một phần vì bản thân và một phần vì sự phát triển của xã hội.

2. Thực hiện kế hoạch số 60/KH-UBND và của Ủy ban nhân dân quận 11 và chỉ thị số 15/2011/CT-UBND của UBND thành phố về thực hiện tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải, tiết kiệm và chống thất thoát nước sạch trên địa bàn thành phố và quận phòng Văn hóa và thông tin đã:

- Vận động CBCC tập thói quen đi bộ để giảm chi phí cho xã hội, hiện đơn vị có 02 CBCC thường xuyên đi bộ từ nhà đến cơ quan. Đơn vị đã tiết kiệm được 10% kinh phí mua xăng phục vụ công tác kiểm tra của Đòan Liên ngành Văn hóa – xã hội quận và cố gắng tiết kiệm 10% kinh phí sử dụng nước so với năm 2010.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức và nhân dân đồng thời hiểu rõ ý nghĩa trong việc sử dụng tiết kiệm nước và nhiên liệu trong đơn vị và hộ gia đình. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ Ban vận động Khu phố văn hóa, tổ tự quản tuyến đường, tuyến hẻm, v.v...


Số lượt người xem: 4395    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA