SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
3
7
8
Tin tức sự kiện 29 Tháng Chín 2011 2:45:00 CH

Tình hình kiểm tra việc thực hiện các quyết định và chỉ thị

- Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ;

- Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng;

- Tình hình sử dụng biên chế hành chính và công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị, UBND 16 phường.

               Thực hiện chỉ đạo, phòng Nội vụ ban hành Kế hoạch số 1099/KH-NV ngày 09/8/2011 về Kiểm tra việc thực hiện Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ; Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng; tình hình sử dụng biên chế hành chính và công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị, UBND 16 phường đã được chủ tịch quận phê duyệt.

Qua kết quả kiểm tra, đa số các đơn vị được kiểm tra đều chấp hành sự chỉ đạo của UBND quận, đã tổ chức triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có kiểm tra nhắc nhở hoặc phê bình cán bộ công chức, viên chức vi phạm; thực hiện treo và niêm yết nghiêm túc Quy định việc cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện khi thi hành công vụ theo Quyết định số 129 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 03 của Bộ Nội vụ;  việc trang phục và thẻ đeo công chức, thái độ giao tiếp hòa nhã, và hướng dẫn rõ ràng, không có thái độ hách dịch nhũng nhiễu gây khó khăn phiền hà; việc công khai văn bản hành chính và các văn bản chuyên ngành liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân được các đơn vị thực hiện khá tốt, vị trí công khai thông thoáng, dễ nhìn.

  Đề xuất kiến nghị của tổ kiểm tra:

a.      Đối với UBND quận:

-    Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét việc trang bị mới máy vi tính theo đề nghị của các đơn vị;

-    Chỉ đạo việc UBND cử cán bộ chuyên môn của phường tham gia các lớp đào tạo, đảm bảo đúng theo tinh thần của Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

-    Chỉ đạo Phòng Nội vụ có kế hoạch hướng dẫn việc bố trí các chức danh thực hiện khoán biên chế theo tinh thần không quá 15% năm 2012 và việc tăng biên chế để năm 2012 trình UBND xem xét.

b.      Đối với các đơn vị và UBND 16 phường:

-    Đẩy mạnh công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện 03 văn bản Trung ương gắn với thực hiện nội quy cơ quan;

-    Tập trung chỉ đạo thực hiện Luật Cán bộ công chức, Luật Cán bộ viên chức và Nghị định 92/2009/NĐ-CP;

-    Tiếp tục thực hiện văn bản hướng dẫn số 1042/HD-SNV ngày 27/7/2010 của Sở Nội vụ về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp từ nhân dân trên địa bàn quận, huyện;

-    Căn cứ vào phần III nhận xét đánh giá của Tổ kiểm tra, các đơn vị và phường chấn chỉnh lại việc thực hiện các quyết định của Trung ương, số biên chế (số lượng và trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; các phường còn thiếu biên chế năm 2011 phải bổ sung ngay trong tháng 9 nếu không UBND quận sẽ giảm chỉ tiêu biên chế giao) việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng.


Số lượt người xem: 3889    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA