SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
0
7
4
4
Tin tức sự kiện 29 Tháng Chín 2011 2:30:00 CH

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nhằm đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, đồng thời đề ra các biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, sáng ngày 08/9/2011 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Quận Ủy 11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 – NQ/TW và Nghị quyết số 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị.

Qua báo cáo tổng kết việc thực hiện 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Quận ủy 11 đã luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý mang lại hiệu quả thiết thực; thực hiện quy hoạch “động” và “mở” gắn kết với nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; quy hoạch cán bộ là cơ sở để thực hiện luân chuyển, đào tạo, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; trên cơ sở đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Về công tác quy hoạch: có 86% cán bộ quy hoạch (cán bộ nữ 21%, cán bộ trẻ 18,6%) trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa X: 100% đ/c trong Ban thường vụ Quận ủy đều là cán bộ quy hoạch, có 01 đ/c cán bộ trẻ dưới 35 tuổi. Đến nay đã có 238 đ/c được quy hoạch cán bộ dự bị chức danh chủ chốt, trong đó 100% có trình độ đại học và trên đại học; có 42,8% cán bộ nữ, 14,3% cán bộ dân tộc Hoa; có 89 đ/c được quy hoạch cán bộ trẻ dài hạn, tăng 71,2% so với nhiệm kỳ 2005 – 2010. Về công tác luân chuyển cán bộ, từ năm 2002 đến nay có 97 đ/c được luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm; hầu hết đều thể hiện sự tích cực, năng động, tiếp cận nhanh và đáp ứng yêu cầu công việc, được tập thể cán bộ đơn vị mới tín nhiệm.

Để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo và công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới, đ/c Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); gắn với Chương trình trọng điểm số 07-CTr/QU về quy hoạch đào tạo cán bộ dài hạn gian đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 của BCH Đảng bộ quận, đổi mới công tác đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho việc quy hoạch, điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X.

 

Đ/c Dương Công Khanh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 phát biểu chỉ đạo.

 


Số lượt người xem: 5849    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA