SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
9
7
4
9
Tin tức sự kiện 05 Tháng Chín 2011 8:50:00 SA

Hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012

            Thực hiện Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND ngày 19/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 của Thành phố. Ủy ban nhân dân quận 11 đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào ngày 18/8  cho Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch UBND phường, Hiệu trưởng các trường học. Hội nghị đã đề ra mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận năm 2012 là: tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng; huy động mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị, trọng tâm là đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các trung tâm thương mại-nhà ở; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, y tế; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Số lượt người xem: 3837    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA