SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
4
8
1
4
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tám 2011 9:40:00 SA

Kết quả thực hiện công trình thi đua kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2011); 63 năm - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2011)

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 04/4/2011 của Ủy ban nhân dân quận 11 về tổ chức phát động đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2011); 63 năm - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2011). Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận báo cáo kết quả thực hiện công trình thi đua đợt cao điểm (đợt 1) năm 2011, với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Ban lãnh đạo phối hợp cùng Ban chấp hành công đoàn tổ chức triển khai nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần thi đua yêu nước và công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng trong giai đoạn hiện nay, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung và hình thức cụ thể, qua đó tuyên truyền về ý nghĩa và tác dụng của đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2011); 63 năm - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2011). 

Ngoài ra, nhiều nội dung phong trào thi đua được triển khai thực hiện tại đơn vị như: Phong trào giữ gìn Vệ sinh - Văn minh - Sạch đẹp nơi công sở; Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Qua các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã tạo khí thế thi đua liên tục, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011, trong đó có công trình đăng ký thi đua theo kế hoạch số 21/KH-BTGPMB ngày 06/4/2011 của đơn vị về công tác đền bù, giải tỏa thu hồi mặt bằng của dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm” trên địa bàn phường 3, quận 11 đã đạt được kết quả như sau:

1/ Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể quận và phường trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa về mục đích, ý nghĩa của dự án, toàn bộ những vấn đề liên quan đến dân như xây dựng phương án, mức giá bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đều được phổ biến công khai đến tận người dân, đảm bảo quyền lợi của người dân, thể hiện tính công bằng dân chủ; qua đó đã tác động tích cực đến việc chấp hành chủ trương, chính sách giải tỏa di dời của các hộ dân, tạo niềm tin cho dân để đồng thuận và thực hiện di dời nhanh chóng.

Việc tổ chức công khai dân chủ được thực hiện ngay từ khi xây dựng phương án. Khi phương án được phê duyệt đều được phổ biến, niêm yết tại Ủy ban nhân dân phường, tổ dân phố và công khai đến các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa, nên khi tổ chức triển khai thực hiện dự án, đại đa số người dân đều thông suốt nội dung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Các thành viên Hội đồng bồi thường của dự án đều tham gia xuyên suốt từ khi triển khai dự án cho đến khi kết thúc dự án, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường cùng các ban ngành, đoàn thể đã tham gia giám sát, góp ý về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giám sát việc chi trả tiền đền bù, tham gia tuyên truyền vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phản ảnh kịp thời những quyền lợi chính đáng của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân đã góp phần tích cực trong công tác giải tỏa thu hồi, bàn giao mặt bằng đúng thời gian, tiến độ đề ra.  

2/ Công tác giải tỏa thu hồi mặt bằng :

- Tổng số hộ giải tỏa: 62 căn hộ và 03 doanh nghiệp. Trong đó:

+ Giải tỏa một phần: 03 doanh nghiệp và 01 hộ dân (hiện đã hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thẩm định tài sản của 03 doanh nghiệp để tính bồi thường).

      + Giải tỏa toàn phần: 61 căn hộ dân.

- Đến nay 62/62 hộ thỏa thuận giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 100%, trong đó:

+ 59 hộ đã bàn giao mặt bằng trống.

+ 03 hộ chưa bàn giao mặt bằng trống, do đang xây dựng nhà mới sẽ di chuyển và chờ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh bố trí căn hộ chung cư, nền đất tái định cư (dự kiến trung tuần T.7/2011 sẽ bàn giao mặt bằng trống).

3/ Công tác chi trả tiền bồi thường và tiền thưởng:

- Có 61/62 hộ thoả thuận nhận tiền bồi thường (đạt tỷ lệ 98%), còn 01 hộ đã thoả thuận bàn giao mặt bằng nhưng chưa thỏa thuận nhận tiền bồi thường vì có nguyện vọng chờ Hội đồng bồi thường của dự án xem xét xin được tái định cư tại quận 11 (hộ ông Nguyễn Hoàng Hiển, nhà kế số 15/7N Hoà Bình).

- Tổng số tiền bồi thường các hộ nhận đợt 1 là: 45.803.435.270 đồng (Bốn mươi lăm tỷ tám trăm lẻ ba triệu bốn trăm ba mươi lăm ngàn hai trăm bảy mươi đồng).

- 53 hộ bàn giao mặt bằng đúng hạn và nhận tiền thưởng tổng cộng là:  262.500.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng).

4/ Công tác tổ chức bốc thăm tái định cư:

- Ngày 02/6/2011 lúc 14 giờ 00 tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 11 đã tổ chức bốc thăm cho các hộ dân nhận căn hộ chung cư và nền đất tại Khu tái định cư xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh: Có 02 hộ chọn nền đất và 04 hộ chọn tái định cư căn hộ chung cư.

5/ Công tác giải quyết khiếu nại - cứu xét:

- 03 hộ dân ở hẻm 76 Tân Hoá có đơn khiếu nại đề nghị nâng giá bồi thường gồm: Hộ Trần Kim Long nhà số 76/2 Tân Hóa; hộ Trần Thị Tâm nhà số 76/4 Tân Hoá; hộ Trần Thành Nhơn nhà số 76/6 Tân Hóa (Ủy ban nhân quận đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại và qua quá trình vận động thuyết phục các hộ dân đã đồng ý ký thỏa thuận).

- Công tác giải quyết khiếu nại đạt kết quả tốt là được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, những trường hợp khó khăn, phức tạp sau khi nghe Hội đồng bồi thường của dự án báo cáo, các đồng chí lãnh đạo quận đã trực tiếp tiếp xúc công dân, lắng nghe ý kiến của người dân, giải quyết thấu tình đạt lý, động viên thuyết phục nhân dân chấp hành chủ trương chính sách di dời, giao trả mặt bằng và người dân yên tâm khi đã được giải quyết khiếu nại.

 

II. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận là cơ quan thường trực Hội đồng bồi thường của dự án, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện luôn bám sát các quy định của pháp luật về các chế độ chính sách liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa, thực hiện tốt công khai minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của người dân, kịp thời giải thích, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách di dời, giao trả mặt bằng, đảm bảo được quyền lợi của nhà nước, nhân dân bị ảnh hưởng và nhà đầu tư. Công tác tổ chức tiếp xúc các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa được thực hiện đúng quy trình và kế hoạch đề ra; qua tiếp xúc các ban ngành, đoàn thể quận, phường tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách giải tỏa di dời đã tác động tích cực đến việc chấp hành của các hộ dân, được đa số các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương chính sách giải tỏa di dời và bàn giao mặt bằng đúng thời gian, tiến độ cho chủ đầu tư.

- Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ban ngành, đoàn thể quận, phường, trong đó sự phân công, phân nhiệm cho từng tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với đối tượng cần vận động, tìm hiểu kỹ đời sống, quan hệ xã hội của các đối tượng vận động để có hướng tiếp cận thích hợp. Đồng thời các cán bộ tham gia vận động được tập huấn kỹ càng, hiểu rõ chính sách phương án để thực hiện tuyên truyền, thuyết phục người dân chấp hành di dời.

- Hội đồng thẩm định Thành phố đã giải quyết kịp thời các phát sinh như quy định mức hỗ trợ tạm cư cho hộ tái định cư bằng nền đất.

  - Nhìn chung công tác tổ chức phát động đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2011); 63 năm - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2011), qua công trình đăng ký thi đua là công tác đền bù, giải tỏa thu hồi mặt bằng của dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm” trên địa bàn phường 3, quận 11 được Ban lãnh đạo bám sát kế hoạch đề ra, phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể quận, phường và tổ chức triển khai trong toàn đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong nhiệm vụ được phân công và hoàn thành kế hoạch công trình đăng ký thi đua trước thời hạn so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

2. Khó khăn:

- Đến nay trong dự án còn 01 hộ chưa xác định bồi thường, hỗ trợ. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận có văn bản xin ý kiến Hội đồng thẩm định Thành phố để có hướng giải quyết.

- Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố cần sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đấu nối điện, nước để hộ dân tái định cư sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.


Số lượt người xem: 4863    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA