SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
7
9
2
1
6
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tám 2011 8:10:00 SA

Tổ chức phát động thi đua đợt II, chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2011)

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân quận 11 về tổ chức phát động thi đua đợt II, chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2011) lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua đợt II, với những nội dung trọng tâm như sau:

I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

Tập thể đơn vị đăng ký phấn đấu hoàn thành công tác đền bù, giải tỏa thu hồi mặt bằng trước tháng 10/2011 của dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân, phường 1, quận 11 nhằm lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của quận và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị trong năm 2011 với năng suất chất lượng cao.

Dự án xây dụng mới Trường THCS Lê Anh Xuân, phường 1, quận 11:

- Quy mô giải tỏa: 09 căn hộ (giải tỏa toàn phần: 07 căn hộ, trong đó có 01 căn nhà nước; giải tỏa một phần: 02 căn hộ); Diện tích đất thu hồi: 1.301 m2.

- Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 21.883.000.000 đồng.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

- Ban lãnh đạo cùng cấp ủy và Ban chấp hành công đoàn: Tập trung lãnh đạo thống nhất về công tác thi đua cả về nội dung và hình thức nhằm đưa phong trào phát triển trở thành động lực và là nhân tố quyết định trong mọi hoạt động; tổ chức tốt nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần thi đua yêu nước và công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng trong giai đoạn hiện nay, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức tổng kết nhận xét, đánh giá, khen thưởng phong trào thi đua năm 2011 cho cá nhân và từng bộ phận.

- Bộ phận văn phòng: Tổ chức triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt thông tin về kế hoạch tổ chức phát động thi đua đợt II. Duy trì thường xuyên và theo dõi thời gian, tiến độ, mức độ hoàn thành nội dung công việc mà các bộ phận đã đăng ký thi đua.

- Bộ phận giải quyết khiếu nại - tố cáo: Tổ chức thực hiện tốt quy trình tiếp công dân, nhận xử lý và giải quyết đơn theo trình tự hướng dẫn Quyết định 60/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; phấn đấu giải quyết đơn thư khiếu nại, dân nguyện đảm bảo đúng thời gian quy định không để tồn đọng.

- Bộ phận nghiệp vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án giải tỏa theo quy hoạch, kế hoạch của quận, đảm bảo tiến độ thời gian thu hồi mặt bằng và giải tỏa di dời theo phương án của Hội đồng bồi thường của dự án.

 Thực hiện đúng trình tự, thủ tục và niêm yết công khai các thủ tục pháp lý, các chế độ, chính sách, đối tượng được đền bù, hỗ trợ đối với dự án trong phạm vi giải tỏa nơi có đất bị thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch chung của quận. Công tác tổ chức tiếp xúc, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị giải tỏa phải công khai, tuyệt đối không biểu hiện tiêu cực dưới mọi hình thức trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

- Bộ phận tài vụ: Tăng cường công tác quản lý vốn, ngăn ngừa sử dụng lãng phí trong chi tiêu hoạt động mua sắm phương tiện máy móc, thiết bị và tiêu dùng, thực hành tiết kiệm và công khai các khoản chi tiêu định kỳ theo quy định. Kịp thời và đảm bảo cân đối đủ nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động cơ quan, cũng như chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa của dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân, phường 1, quận 11.

- Tổ chức công đoàn: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nội dung phát động thi đua trong cơ quan, tham gia đóng góp cùng Ban lãnh đạo bàn biện pháp cải tiến thủ tục hành chính, các biểu mẫu quy trình phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cải tiến lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà sách nhiễu nhân dân; thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thời gian thực hiện nội dung thi đua: Từ ngày 01/8/2011 đến ngày 28/10/2011.

- Ngày 31/10/2011 đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá, nhận xét thi đua đợt II và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quận .

- Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có nhiệm vụ chấp hành và thực hiện tốt nội dung kế hoạch đề ra.

- Ban lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn cơ quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký thi đua.

- Bộ phận Thường trực Hội đồng thi đua cơ quan có trách nhiệm triển khai kế hoạch, đôn đốc nhắc nhỡ cán bộ, công chức, viên chức và các bộ phận tích cực tham gia hưởng ứng nội dung kế hoạch tổ chức phát động đợt cao điểm thi đua và thực hiện chế độ báo cáo về quận theo thời gian quy định


Số lượt người xem: 4673    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA