SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
3
2
7
9
7
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tám 2011 4:45:00 CH

Triển khai và thực hiện kê khai thuế qua mạng

        Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã thông qua Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006, quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định; Quốc hội cũng đã thông qua Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 quy định giao dịch điện tử là một trong những hình thức nộp hồ sơ khai thuế. Từ những cơ sở pháp lý trên, ngành Thuế Việt Nam đã triển khai tiếp nhận hồ sơ thuế qua mạng trong phạm vi cả nước.

        Kê khai thuế qua mạng là hình thức giao dịch văn minh, hiện đại và có nhiều lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế: doanh nghiệp giảm được nhiều thời gian, chi phí cho việc khai thuế; bản lưu hồ sơ khai thuế tại trụ sở của người nộp thuế được lưu giữ an toàn, thuận tiện hơn. Đồng thời, Ngân sách Nhà nước sẽ giảm đáng kể chi phí cho việc quản lý thuế, khoản tiết kiệm này sẽ được Nhà nước dùng vào những mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng… Khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, doanh nghiệp đã thực sự cùng với Nhà nước đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính về thuế, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và tạo điều kiện để cơ quan thuế nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ công dân. Hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội thu được hết sức to lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển hình thức thương mại điện tử, đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

        Vì lợi ích lâu dài của Nhà nước và của chính doanh nghiệp, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 3631/UBND-TM ngày 19/7/2011 thì trong đó thành phố đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2012, việc nộp hồ sơ thuế qua mạng sẽ trở thành hình thức giao dịch chủ yếu giữa người nộp thuế và cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận 11 có văn bản số 744/UBND ngày 29/7/2011 về tích cực triển khai và thực hiện việc kê khai thuế qua mạng, theo đó Ủy ban nhân dân quận đề nghị:

        - Các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường cần tích cực phối hợp, hỗ trợ Chi cục Thuế quận trong việc tuyên truyền, vận động một cách thường xuyên và liên tục đến các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.

        - Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn ngân sách nhà nước, những đon vị được đề nghị khen thưởng cấp cao, phải gương mẫu đi đầu thực hiện hình thức kê khai thuế qua mạng ngay trong năm 2011.

        - Chi cục Thuế quận có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ những tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; đẩy mạnh hơn nữa tiến độ mở rộng những dịch vụ, thủ tục điện tử khác theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.


Số lượt người xem: 5305    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA