SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
9
5
4
9
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tám 2011 4:40:00 CH

Tình hình vận hành phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc 6 tháng đầu năm 2011

   Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của thành phố đã được quận 11 vận hành chính thức từ ngày 01/01/2011. Sau 1 quý vận hành phần mềm EDMS, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức sơ kết và đánh giá tình hình sử dụng phần mềm, đồng thời đề ra phương vận hành, mở rộng quy mô triển khai ứng dụng phần mềm cho các đơn vị tại quận.

        Trên cơ sở đó, Trung tâm CNTT-TT thành phố đã phối hợp với Văn phòng UBND quận tiến hành cập nhật phiên bản mới cho phần mềm eDMS; Ngày 12/5/2011, Văn phòng UBND quận đã tổ chức tập huấn hướng dẫn về công tác văn thư và thao tác sử dụng phần mềm eDMS cho 67 cán bộ công chức viên chức các phòng ban chuyên môn thuộc quận để khai thác, sử dụng phần mềm đạt hiệu quả.

        Trong tháng 6/2011, Văn phòng UBND quận đã tiến hành khảo sát, hỗ trợ triển khai vận hành phần mềm: hướng dẫn trực tiếp sử dụng phần mềm cho cán bộ công chức, viên chức của 04 đơn vị (Thanh tra Xây dựng, phòng Giáo dục và Đào tao, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình).

        Qua 6 tháng đầu năm 2011, kết quả vận hành phần mềm eDMS như sau:

1. Đối với văn bản đến:

        - Văn phòng UBND quận đã tiếp nhận xử lý 4.190 lượt văn bản, câp nhật được 3.850 văn bản, trong đó: scan nội dung 1.215 văn bản, luân chuyển cho các phòng ban xử lý đúng thời hạn quy định.

        - Tình hình xử lý văn bản đến của các đơn vị (bao gồm 16 đơn vị: Chi cục Thống kê quận 11, phòng Kinh tế, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Nội vụ, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế, Thanh tra quận, Văn phòng UBND quận, phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng, Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình, Thanh tra Xây dựng)

        Trong 6 tháng đầu năm 2011, các phòng ban đã nhận tổng cộng 13.210 văn bản, đã xử lý 12.203 văn bản, đang xử lý 1.007 văn bản.

2. Đối với văn bản đi: 6 tháng đầu năm 2011, các đơn vị đã phát hành 3.516 văn bản trên đường mạn, trong đó văn bản của Ủy ban nhân dân quận là 1.458 văn bản.

        Với kết quả thực hiện nêu trên, cho thấy tình hình vận hành phần mềm eDMS có bước chuyển biến tốt, các đơn vị đã quan tâm, sử dụng phần mềm thường xuyên, khai thác sử dụng các chức năng quản lý – phát hành văn bản đi, xử lý văn bản đến. Thống kê số liệu trong 6 tháng đầu năm 2011, số lượng văn bản chưa giải quyết đã giảm nhiều, tỷ lệ văn bản chưa giải quyết của các đơn vị đều dưới 9%. Đồng thời mở rộng triển khai ứng dụng phần mềm eDMS cho các đơn vị ngoài: Thanh tra Xây dựng, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình, phòng Giáo dục và Đào tạo, bước đầu đã tham gia vận hành.

        Qua kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2011, Văn phòng UBND quận đề ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm 2011: Tham mưu cho UBND quận ban hành quy định tạm thời về quản lý vận hành và sử dụng phần mềm eDMS; Cập nhật dữ liệu văn bản các năm trước vào phần mềm eDMS nhằm phục vụ cho việc tra cứu, khai thác; Kết nối liên thông phần mềm eDMS với các Quận – Huyện, Sở - Ngành.


Số lượt người xem: 4381    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA