SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
8
4
2
6
Tin tức sự kiện 20 Tháng Bảy 2011 9:15:00 SA

UBND TP.HCM giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp

Ngày 8 tháng 7 năm 2011, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 3378/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đố với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2011.

Theo qui định, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trú đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nộp 2 phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng và  được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông để nộp vào Quỹ Phòng, chống lụt, bão (theo khoản 2, Điều 9, Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 05 năm 1997 của Chính phủ). Đồng thời, giao Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phát hành danh sách các doanh nghiệp có trách nhiệm đóng Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố đến các quận huyện. Các trường hợp được miễn, tạm hoãn, điều chỉnh chỉ tiêu (giảm do hoạt động kinh doanh bị thua lỗ) đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão thực hiện theo điểm b, khoản 2, Điều 2 của quy định về quản lý, thu-nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố, quận-huyện ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của UBND thành phố.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp xin điều chỉnh mức thu và tạm hoãn đóng góp Quỹ Phòng, chống lụt, bão do bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, doanh nghiệp được cấp bù vốn hoạt động từ ngân sách, doanh nghiệp đã điều chỉnh (tăng- giảm) tổng vốn sản xuất-kinh doanh và các doanh nghiệp khác phân công trách nhiệm và ủy quyền như sau:

a/ Doanh nghiệp do Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bão thành phố) phụ trách thu; giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố xem xét, quyết định.

b/ Doanh nghiệp do quận-huyện phụ trách thu, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chủ trì phối hợp với Cục thuế thành phố xem xét, quyết định. Giao ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của các công ty trách nhiệm hữu hạn (có vốn đầu tư trong nước và do quận-huyện quản lý thuế), doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã (trừ hợp tác xã nông nghiệp), tổng số tiền thu được phân bổ như sau:

- Trích 5% trên tổng số thu để trả thù lao cho người, đơn vị trực tiếp thu.

- 95% còn lại (quy thành 100%) được phân bổ như sau: 40% nộp vào Quỹ Phòng, chống lụt, bão quận, huyện (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở); 60% nộp về Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố, số tài khoản: 942.90.00.00003 tại kho bạc Nhà nước thành phố, đơn vị nhận: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão thành phố (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố).

Giao Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống lụt, bão của các công ty trách nhiệm hữu hạn (do thành phố quản lý thuế), công ty cổ phần, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổng số tiền thu được phân bố như sau:

a/ Trích 5% trên tổng số thu để trả thù lao cho người, đơn vị trực tiếp thu.

b/ 95% còn lại nộp vào Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố.

Doanh nghiệp không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đóng góp Quỹ Phòng, chống lụt, bão theo quy định sẽ bị xử lý theo Điều 17, Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 05 năm 1997 của Chính phủ.


Số lượt người xem: 5819    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA