SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
4
6
5
9
Tin tức sự kiện 20 Tháng Bảy 2011 9:10:00 SA

Thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm 2011 tại TP.HCM

Theo báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Trong 6 tháng đầu năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn thành phố ước tính đạt 199.990 tỷ đồng, tăng 9,9% (cùng kỳ tăng 11%). Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10% (cùng kỳ tăng 10,8%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,9% (cùng kỳ tăng 11,3%), khu vực nông nghiệp tăng 4,7% (cùng kỳ tăng 7,4%). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 12,506 tỷ USD, tăng 14,7% (cùng kỳ giảm 3,9%). Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,078 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 0,2%); Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 12,791 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 18,1%); Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 98.567 tỷ đồng; nếu không tính ghi thu  ghi chi thì tổng thu ngân sách đạt 97.658 tỷ đồng, đạt 56,55% dự toán, tăng 24,54% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 26,96%). Trong đó, thu nội địa 52,832 tỷ đồng, đạt 53,37% dự toán, tăng 25,36%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 30.200 tỷ đồng, đạt 48,47% dự toán, tăng 7,24%; thu từ dầu thô 14.626 tỷ đồng, đạt 128,29% dự toán, tăng 80,33%

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh ước đạt 104.736 tỷ đồng, tăng 12,2% so với  cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,7%). Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng 19,7% , tăng 4,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,8%); khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 43,9%, tăng 14,3% (cùng kỳ tăng 15,7%) và là khu vực có mức tăng cao nhất đã tác động tích cực làm tăng giá trị sản lượng chung; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,3% (cùng kỳ tăng 15,2%). Các ngành công nghiệp tăng cao là: Thuộc da, sản xuất vali, túi xách tăng 33,3%; vật liệu xây dựng tăng 17,9%; điện, điện tử tăng 16,8%; may tăng 15,1%, dệt tăng 12,1%. Giá trị xuất nông – lâm – ngư nghiệp theo giá so sánh ước đạt 1.343,9 tỷ đồng, tăng 5,7% (cùng kỳ tăng 7,6%). Trong đó, trồng trọt đạt 375,2 tỷ đồng, tăng 3,5%; chăn nuôi đạt 410 tỷ đồng, tăng 6,8%; thủy sản đạt 446,4 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn là 50.989 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 17,1%). Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, thành phố đã ban hành Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 09 tháng 06 năm 2011, trong đó điều chỉnh giàm vốn của 92 dự án với số vốn điều chỉnh giảm 441,005 tỷ đồng, còn lại: 9.816,04 tỷ đồng. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách là 10.292 tỷ đồng. Nếu không tính chi trả vốn và lãi vay, số tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2011 chưa thanh toán được chuyển sang năm 2011 thanh toán và quyết toán; ước chi đầu tư xây dựng cơ bản là 4.131 tỷ đồng, đạt 42,08% kế hoạch vốn đã giao sau khi điều chỉnh.

      Trong 6 tháng đầu năm 2011, Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN Thành phố, UBND Thành phố HCM đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Với tinh thần thi đua yêu nước, các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2011.


Số lượt người xem: 5041    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA