SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
6
8
7
Tin tức sự kiện 20 Tháng Bảy 2011 8:10:00 SA

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX

Sáng ngày 07/7/2011, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX cho hơn 400 cán bộ chủ chốt và một số cán bộ lão thành, … thuộc 42 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: Việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Việc hiểu sâu sắc và nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết của Đảng với xây dựng chương trình hành động của đơn vị, địa phương, nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đặc biệt tập trung thực hiện 6 chương trình đột phá của thành phố và 4 chương trình trọng điểm của quận trước mắt là thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời kiên quyết đấu tranh với những luận điệu thù địch, uốn nắn kịp thời những quan điểm lệch lạc, sai trái; gắn việc học tập và thực hiện Nghị quyết với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên và đi vào chiều sâu, trên cơ sở đó, chủ động xây dựng chương trình hành động cho cấp ủy, đơn vị mình, góp phần nhanh chóng đưa tinh thần Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị: Đối với các cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham dự lớp học, để đảm bảo cho việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhanh chóng và thiết thực nhất, yêu cầu từng đồng chí tham gia học tập, thảo luận với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nhất, tránh qua loa hình thức, qua những kết quả thu được từ đợt học tập này; vận dụng tốt để hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trong hai ngày 07/7/2011 và 08/7/2011, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

       Thực hiện kế hoạch số 30/KH-QU ngày 24/6/2011 của Ban thường vụ Quận ủy 11, các lớp học tập tiếp theo dành cho đảng viên sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 11/7/2011 đến ngày 02/8/2011.


Đồng chí Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị.

 


Số lượt người xem: 4007    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA