SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
7
8
7
2
Tin tức sự kiện 21 Tháng Bảy 2011 10:10:00 SA

Tình hình kết nạp đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2011

Tính đến nay, toàn đảng bộ quận đã kết nạp được 46 đảng viên (đạt 38,33% kế hoạch đề ra) trong đó có 2 cơ sở đảng đã thực hiện vượt chỉ tiêu được giao (Chi bộ Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền và Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa), 4 cơ sở đảng thực hiện đạt chỉ tiêu (Chi bộ Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Chi Cục Thi hành án dân sự quận và Trung tâm Dạy nghề) và 19 đảng bộ cơ sở có kết nạp được đảng viên.

Để đảm bảo kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2011, Quận ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở rà soát lại nguồn phát triển Đảng trong năm, làm tốt công tác tạo nguồn, nơi có nguồn phải kết nạp được đảng viên, khẩn trương xem xét kết nạp các cảm tình đảng đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đảng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu năm 2011.

Đối với đảng bộ 16 phường, chú ý phải kết nạp được từ 1-2 đảng viên trong lực lượng dân quân thường trực và ít nhất 1 đảng viên trong nguồn tuyển quân năm 2012, đảm bảo chất lượng và kết nạp trước ngày nhập ngũ ít nhất 6 tháng.

 


Số lượt người xem: 4831    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA