SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
3
0
8
Tin tức sự kiện 15 Tháng Bảy 2011 1:50:00 CH

Tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo 6 tháng đầu năm

     Trong 6 tháng đầu năm, quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá từ quận đến cơ sở đạt được những kết quả khá tốt.

           Tổng nguồn quỹ giảm nghèo của quận hiện nay là 11,848 tỷ đồng, hiện có 2.316 hộ đang vay vốn của chương trình với dư nợ là 9,775 tỷ dồng. Trong 6 tháng qua các phường đã tích cực thu hồi được 104,607 triệu đồng nợ quá hạn của 65 hộ.

           Tính đến nay, đã có 15/16 phường thực hiện 23 dự án thu nhận lao động diện hộ nghèo, tạo việc làm ổn định cho 60 lao động với mức thu nhập bình quân từ 1,5 triệu đến 2,3 triệu đồng/người/tháng; cấp 150 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo có mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đến 8 triệu đồng/người/năm và vận động 3.543 thành viên có thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/năm tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện; hỗ trợ xây mới 7 căn nhà tình thương với tiền 100 triệu đồng, vận động tặng hiện vật cho 7 hộ nghèo với số tiền là 52,039 triệu đồng.

            Ban giảm nghèo, tăng hộ khá 16 phường cũng đã phối hợp với Ban vận động “Vì người nghèo” quận tổ chức tốt công tác chăm lo Tết Tân Mão cho 3.216 hộ nghèo với tổng kinh phí 749,719 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 người thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách có công.


Số lượt người xem: 4115    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA