SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
5
2
4
2
Tin tức sự kiện 06 Tháng Bảy 2011 8:25:00 SA

Phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực “Ghi nhãn hàng hóa” trên địa bàn quận 11 – năm 2011

Để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đối tượng quản lý. Tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ. Tạo điều kiện để các đối tượng  quản lý trên địa bàn có cơ sở pháp lý vững chắc về ghi nhãn hàng hóa, tham gia tốt vào nền kinh tế thị trường. Phòng Kinh tế Quận 11 đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về ghi nhãn hàng hóa vào ngày 22 tháng 06 năm 2011 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11 cho cán bộ phụ trách kinh tế 16 phường; Ban quản lý các chợ; Lãnh đạo doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ các thể và tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quận 11. Kết quả đạt được đã có hơn 250 CB, CC, DN, các cơ sở sản xuất  kinh doanh và tiểu thương trên địa bàn quận 11 về tham dự buổi tuyên  truyền.


Số lượt người xem: 4535    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA