SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
9
2
1
4
Tin tức sự kiện 10 Tháng Sáu 2011 1:30:00 CH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỘI THI “TUỔI TRẺ QUẬN 11 – HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC”

Câu 1 : Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời thơ ấu có tên là:                                

                        a. Nguyễn Sinh Huy                                       c. Nguyễn Sinh Hùng

                        b. Nguyễn Sinh Cung                                     d. Cả a, b, c đều sai

 

Câu 2 : Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh ra tại:                                       

                        a. Làng Hoàng Trù                                          c. Làng Kim Liên

                        b. Làng Sen                                                     d. Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 3 : Tháng 9-1905, tại trường tiểu học Pháp (Thành phố Vinh) lần đầu tiên Bác Hồ được tiếp xúc với các khẩu hiệu:

a.       Tự do – Bình đẳng

b.      Tự do – Bác ái

c.       Tự do – Nhân quyền

d.      Tự do – Bình đẳng – Bác ái

 

Câu 4 : Tháng 4-1908, Bác Hồ tham gia các cuộc biểu tình của nông dân tỉnh Thừa Thiên để:

                        a. Chống bóc lột                                              c. Đòi giảm sưu, giảm thuế

                        b. Chống đàn áp                                              d. Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 5 : Khoảng tháng 6-1909, Bác Hồ rời trường Quốc học Huế theo cha vào các Tỉnh:

                        a. Quãng Ngãi                                                 c. Bình Định

                        b. Quãng Nam                                                 d. Cả a, b, c đều sai

 

Câu 6 : Tháng 2-1911, Bác Hồ rời Phan Thiết vào Sài Gòn ở tạm tại các địa chỉ:

a.       Số 3 đường Liên Thành

b.      Số 5 đường Châu Văn Liêm

c.       Số 128 đường Khánh Hội

d.      Câu b và c đúng

 

Câu 7 : Ngày 03 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ nhận thẻ nhân viên với cái tên:      

                        a. Văn Ban                                                      c. Văn Ba

                        b.Văn Bang                                                     d. Cả a, b, c đều sai

 

Câu 8 : Ngày 03 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ đã lên con tàu mang tên gì ?           

a.       Latuche Tréville

b.      Tréville Amiral Latouche

c.       Amiral Tréville Latouche

d.      Amiral Latouche Tréville

 

Câu 9 :  Thân sinh của Bác Hồ tên là :                                                       

a.       Nguyễn Sinh Huy

b.      Nguyễn Sinh Hùng

c.       Nguyễn Sinh Sắc

d.      Câu a và c đúng.

 

Câu 10 : Bác Hồ đổi tên là Nguyễn Tất Thành khi nào ?              

a.       Năm 1900                                                 b. Năm 1901

                        c.   Năm 1911                                                  d. Năm 1911

 


Số lượt người xem: 7966    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA