SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
0
3
9
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2011 3:55:00 CH

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu trên xa lộ Hà Nội và đường Kinh Dương Vương

            Ngày 28/4/2011, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu trên xa lộ Hà Nội và đường Kinh Dương Vương, cụ thể như sau:

            1. Xe lam, xe bông, xe công nông, xe máy kéo: Vé lượt: 4.000 đồng; Vé tháng: 120.000 đồng; Vé qúy: 300.000 đồng.

            2. Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tân và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng: Vé lượt: 10.000 đồng; Vé tháng: 300.000 đồng; Vé quý: 800.000 đồng.

            3. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 02 đến dưới 04 tấn: Vé lượt: 15.000 đồng; Vé tháng: 450.000 đồng; Vé qúy: 1.200.000 đồng.

            4. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn: Vé lượt: 22.000 đồng; Vé tháng: 660.000 đồng; Vé quý: 1.800.000 đồng.

            5. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet: Vé lượt: 40.000 đồng; Vé tháng: 1.200.000 đồng; Vé quý: 3.200.000 đồng.

            6. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet: Vé lượt: 80.000 đồng; Vé tháng: 2.400.000 đồng; Vé quý: 6.500.000 đồng.

            Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 28/4/2011 về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 2 cụ thể như sau:

            1. Xe lam, xe bông, xe công nông, xe máy kéo: Vé lượt: 4.000 đồng; Vé tháng: 120.000 đồng; Vé qúy: 300.000 đồng.

            2. Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tân và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng: Vé lượt: 10.000 đồng; Vé tháng: 300.000 đồng; Vé quý: 800.000 đồng.

            3. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 02 đến dưới 04 tấn: Vé lượt: 15.000 đồng; Vé tháng: 450.000 đồng; Vé qúy: 1.200.000 đồng.

            4. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn: Vé lượt: 22.000 đồng; Vé tháng: 660.000 đồng; Vé quý: 1.800.000 đồng.

            5. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet: Vé lượt: 40.000 đồng; Vé tháng: 1.200.000 đồng; Vé quý: 3.200.000 đồng.

            6. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet: Vé lượt: 80.000 đồng; Vé tháng: 2.400.000 đồng; Vé quý: 6.500.000 đồng.

            Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/7/2011.


Số lượt người xem: 4315    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA