SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
5
8
9
6
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2011 3:50:00 CH

Kế hoạch thí điểm nâng cao chất lượng gia đình văn hoá năm 2011

Mục đích:

            Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hoá với mục đích hình thành nhân cách và lối sống chuẩn mực, có đạo đức, có trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, làm giảm bớt các tệ nạn như: cờ bạc, nghiện hút, bạo hành trong gia đình … góp phần xây dựng khu dân cư vững mạnh, là động lực tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

            Việc tổ chức thực hiện xây dựng các hộ chưa đạt Gia đình văn hoá năm 2010 để xây dng hộ đạt Gia đình văn hoá năm 2011 cần phải thực hiện đồng bộ, đi vào thực chất, không chạy theo thành tích.

Nội dụng:

            Hiện nay, thành phố đã triển khai các tiêu chuẩn xây dựng Gia đình văn hoá giai đoạn 2011-2015, nhưng các hộ chưa đạt chuẩn gia đình văn hoá năm 2010 lại căn cứ theo bộ tiêu chuẩn 2006-2010, vì vậy nhằm tạo điều kiện để các phường thực hiện hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng gia đình văn hoá năm 2011, Quận đề ra một số giải pháp thực hiện giúp các hộ chưa đạt gia đình văn hoá năm 2010 đạt chuẩn gia đình văn hoá năm 2011 với các giải pháp:

            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động liên quan đến việc chấp hành chủ trương, chính sách, Pháp luật nhà nước.

            - Đẩy mạnh hoạt động của Tổ tư vấn thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

            - Tăng cường hoạt động của các thiết chế văn hoá.

            - Tăng cường công tác truyền thông dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Đối tượng:

            Chọn 2 phường 04 và 06 tổ chức thí điểm công tác tập trung kéo giảm 40% tổng số hộ không đạt chuẩn năm 2010 sẽ đạt chuẩn năm 2011.

            14 phường còn lại thực hiện kéo giảm 20% tổng số hộ không đạt gia đình văn hoá năm 2010 sẽ đạt trong năm 2011. (Phòng Văn hoá Thông tin)


Số lượt người xem: 4781    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA