SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
0
4
0
5
6
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2011 2:25:00 CH

Thí điểm nâng cao chất lượng gia đình văn hoá năm 2011

            Căn cứ Thông báo kết luận số 43/TB-VP ngày 22/02/2011 của Chủ tịch UBND Quận về nội dung chọn 2 Phường thí điểm tổ chức thực hiện việc các hộ chưa đạt Gia đình văn hóa năm 2010 để xây dựng hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2011. Chiều ngày 24/05/2011 tại UBND Quận 11, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận đã ban hành kế hoạch thí điểm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa năm 2011, trong đó đã chọn phường 4 và phường 16 để tổ chức thí điểm công tác tập trung kéo giảm 40% tổng số hộ gia đình không đạt chuẩn năm 2010 sẽ đạt chuẩn vào năm 2011, 14 phường còn lại thực hiện kéo giảm 20% tổng số hộ không đạt gia đình văn hóa năm 2010 sẽ đạt gia đình văn hóa trong năm 2011, với một số giải pháp như sau :

             - Đối với những hộ chưa đạt tiêu chuẩn 1, 5, 6: Đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền vận động liên quan đến việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện việc xây dựng khu phố không rác, khu phố xanh – sạch, giữ vệ sinh chung trong nhà ngoài ngõ

            - Đối với những hộ chưa đạt tiêu chuẩn 2: Tăng cường công tác tuyên truyền – vận động và đẩy mạnh hoạt động của Tổ tư vấn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong việc thường xuyên vãng gia để tuyên truyền, vận động các hộ này thực hiện tiết kiệm trong cưới hỏi, ma chay.

            - Đối với những hộ chưa đạt tiêu chuẩn 3: Đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, qua đó hạn chế phát sinh các tệ nạn, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra – xử lý các hành vi tệ nạn xã hội.

            - Đối với những hộ chưa đạt tiêu chuẩn 4: Tăng cường công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình. Tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong việc giáo dục con cái, không để con nghỉ bỏ học.

 

Quang cảnh buổi họp triển khai kế hoạch thí điểm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa năm 2011.

 


Số lượt người xem: 5708    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA