SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
8
6
6
Tin tức sự kiện 25 Tháng Năm 2011 9:25:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 05/2011

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện 5 tháng đạt 2.181,7 tỷ đồng, tăng 12,07% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện 5 tháng đạt 17.067,5 tỷ đồng, tăng 17,31% so cùng kỳ. Tổ chức tổng kết công tác củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể Quận 11 giai đoạn năm 2008-2010; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp Tổ kiểm tra Sở Tài chính kiểm tra giá cả, bình ổn giá cả trên địa bàn.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện 5 tháng đạt 41% dự toán năm (232,06/566 tỷ đồng) tăng 9% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 40% dự toán năm (141,08/352,7 tỷ đồng), tăng 7% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện 5 tháng đạt 46% dự toán năm (134,5/292,4 tỷ đồng) tăng 24% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện 5 tháng đạt 39% dự toán năm (116,4/298,5 tỷ đồng) tăng 19% so cùng kỳ.

            UBND quận đã giao bổ sung đợt 2 kinh phí tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII đảm bảo kinh phí phục vụ tốt cho công tác bầu cử; tiếp tục thực hiện trợ cấp cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ, công chức, viên chức có hệ số từ 3,0 trở xuống. Hợp đồng với đơn vị tổ chức bán đấu giá các mặt bằng theo phương án được duyệt.


Số lượt người xem: 4960    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA