SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
4
4
8
8
Tin tức sự kiện 10 Tháng Năm 2011 9:30:00 SA

Trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn (tiếp theo số trước)

 2.  Người hưởng lương hưu, trcấp bảo hiểm xã hội mức thấp, đời sống khó khăn được hưởng trcấp khó khăn tại khoản 1 Điều này là những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống. Mức hỗ trợ: 250.000 đồng /người.

 a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

 b) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

 c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

d) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

 đ) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định số 142/2008 QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

3.  Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên (không bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp tuất). Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/người.

4.  Người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trcấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công). Mức hỗ trợ: 100.000 đồng/người

5.  Hộ nghèo theo chuẩn nghe mới theo Quyết định số 09/2011 QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ tr250.000 đồng/người.

    Việc hỗ trợ này được thực hiện làm hai lần trong quý II năm 2011.


Số lượt người xem: 4669    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA