SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
9
5
1
3
Tin tức sự kiện 10 Tháng Năm 2011 9:15:00 SA

Tập huấn luật “khoa học và công nghệ”

      Căn cứ kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/2/2011 của Ủy ban nhân dân quận 11 về triển khai công tác quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, sáng ngày 7/4/2011 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận, Phòng Tư pháp Quận phối hợp với Phòng Kinh tế Quận tổ chức tập huấn Luật “Khoa học và Công nghệ” cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Báo cáo viên pháp luật, Chủ tịch UBND 16 phường, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Cán bộ chuyên trách Kinh tế phường; Tuyên truyền viên pháp luật Ban điều hành khu phố. Buổi tập huấn đưa ra mục tiêu của hoạt động khoa học và công nghệ là xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người mới Việt Nam; góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh.


Số lượt người xem: 3737    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA