SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
0
6
8
2
Tin tức sự kiện 16 Tháng Năm 2011 8:05:00 SA

Kế hoạch tổ chức tìm hiểu pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử Hội đồng nhân dân

            Ngày 09/5/2011, Hội đồng phổi hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận 11 có Kế hoạch số 124/KH-HĐPH về tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

            * Mục đích:

   - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 -2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Cuộc bầu cử lần này là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân thành phố để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân tại Hội đồng nhân dân thành phố; xã, thị trấn – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2011 – 2016.

- Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn Quận hiểu biết về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, từ đó nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn.

- Để đảm bảo cuộc thi đạt kết quả tốt, đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ.

- Ủy ban nhân dân 16 phường thông báo rộng rãi trong nhân dân, khuyến khích mọi người dân cùng tham gia.

            * Hình thức thi:

   - Mỗi đề thi có 16 câu, 15 câu chính thức và 01 câu hỏi phụ.

- Hình thức: thi trắc nghiệm: chọn câu đúng nhất để trả lời.

- Cách thức làm bài: 

   + Đánh dấu X vào câu trả lời ĐÚNG NHẤT.

   * Nếu lần 1 trả lời sai thì khoanh tròn   x   vào câu đã trả lời và chọn lại  câu khác.

* Nếu lần 2 tiếp tục trả lời sai thì bôi đen câu trả lời sai và chọn lại X cho câu đúng nhất.

+ Chỉ chấp nhận bài thi được làm trực tiếp trên giấy trả lời câu hỏi bằng mực viết màu xanh.

+ Không chấp nhận bài dự thi photocopy. Ngoài ra các thí sinh phải trả lời thêm câu hỏi phụ (câu 16).

            * Đối tượng dự thi:

            - Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân 16 phường;

            - Lực lượng vũ trang;

            - Ban điều hành Tổ dân phố và Nhân dân trong toàn Quận.

            * Thời gian dự thi:

- Thời gian: từ ngày 10/5/2011 đến ngày 30/5/2011.

            - Thời hạn nộp bài: các cơ quan, đơn vị, cá nhân tập hợp bài dự thi gửi về Phòng Tư pháp đến hết ngày 30/5/2011 (ghi rõ số lượng bài dự thi).

                (Kế hoạch số 142/KH-HĐPH ngày 09/5/2011)


Số lượt người xem: 4229    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA