SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
9
9
3
Tin tức sự kiện 28 Tháng Tư 2011 10:45:00 SA

Hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII

            Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trong ngày 25/03/2011 đã thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VIII. Tại quận 11 có 11 ông (bà) được giới thiệu ra ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII. Đó là các ông (bà): Châu Nhựt Trung, Phan Minh Châu, Trần Lệ Phương, Tăng Chí Thượng, Phạm Hiếu Nghĩa, Nguyễn Nguyệt Huệ, Đinh Phương Duy, Đặng Thị Minh Hiếu, Lê Cẩm Thùy, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Văn Tâm. Thực hiện kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 11, từ ngày 01/04/2011 đến ngày 07/04/2011 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 và 16 đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường triệu tập và chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII với kết quả cụ thể như sau:

 

STT

Phường

Họ và tên người ứng cử

Số cử tri tín nhiệm

Tỷ lệ phần trăm

01

02

Châu Nhựt Trung

45/45

100%

02

03

Phan Minh Châu

50/50

100%

03

04

Trần Lệ Phương

46/46

100%

04

05

Tăng Chí Thượng

52/52

100%

05

Phạm Hiếu Nghĩa

48/48

100%

06

06

Nguyễn Nguyệt Huệ

52/52

100%

07

10

Đinh Phương Duy

56/56

100%

08

Đặng Thị Minh Hiếu

68/68

100%

09

15

Lê Cẩm Thùy

41/41

100%

10

Nguyễn Quốc Hùng

48/48

100%

11

16

Trần Văn Tâm

61/61

100%

 


Số lượt người xem: 4274    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA