SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
6
4
1
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tư 2011 3:55:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 4/2011

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 3 tháng đạt 1.233,9 tỷ đồng, tăng 3,9% so cùng kỳ; ước thực hiện 4 tháng đạt 1.699,1 tỷ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 3 tháng đạt 10.200,2 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; ước thực hiện 4 tháng đạt 13.918,7 tỷ đồng, tăng 20,3% so cùng kỳ.

            Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, UBND quận tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả; duy trì thường xuyên Đoàn kiểm tra liên ngành về giá, phối hợp với Tổ kiểm tra của Sở Tài chính kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục triển khai Đề án phát triển thương mại-dịch vụ; thực hiện tốt chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 31/3/2011 Thực hiện công tác tiết kiệm điện trên địa bàn quận 11 năm 2011.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận chính thức 3 tháng đạt 24% dự toán năm (135,3/566 tỷ đồng) tăng 5% so cùng kỳ; ước thực hiện 4 tháng đạt 32% dự toán năm (183,4/566 tỷ đồng) tăng 7% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 32% dự toán năm (112,8/352,7 tỷ đồng), tăng 4% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận chính thức 3 tháng đạt 30% dự toán năm (86,8/292,4 tỷ đồng); ước thực hiện 4 tháng đạt 38% dự toán năm (110,6/292,4 tỷ đồng) tăng 27% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận chính thức 3 tháng đạt 22% dự toán năm (65,9/298,5 tỷ đồng); ước thực hiện 4 tháng đạt 30% dự toán năm (90/298,5 tỷ đồng) tăng 13% so cùng kỳ.

            UBND quận đã ban hành quyết định giao số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng cuối năm cho các đơn vị với tổng kinh phí 4,101 tỷ đồng; phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII; triển khai thực hiện rà soát báo cáo đối tượng, kinh phí trợ cấp cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách từ ngày 01/4/2011 theo chủ trương của thành phố. 


Số lượt người xem: 5386    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA