SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
8
2
0
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tư 2011 9:25:00 SA

Phát động thi đua cao điểm lập thành tích đợt I trong qúi II/2011

            Vừa qua, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 04/4/2011 về việc tổ chức đợt hoạt động cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày “Bác Hồ ra đi tìm  đường cứu nước”(5/6/1911 – 5/6/2011), 63 năm “Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” 5/6/1948 – 5/6/2011), đợt I trong qúi II/2011. Nội dung mà các đơn vị, cơ quan trên địa bàn quận cần tập trung thực hiện là : Tập trung thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, về công tác tuyên truyền, tiết kiệm chi tiêu công, tăng cường ngân sách, kiểm tra kiểm soát thị trường dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, giữa vững an ninh chính trị. Tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố thành công; Thực hiện tốt tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm… tại cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường. Trong đó phấn đấu tiết giảm ít nhất 10% điện năng tiêu thụ tại cơ quan đơn vị so với năm 2010. Tích cực vận động các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt nói chung; Thực hiện tốt việc chăm lo an sinh xã hội, thiết thực đối với chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá, tập trung chăm lo gia đình chính sách và giải quyết việc làm cho nhân dân, đảm bảo không để phát sinh hộ đói, học sinh nghỉ bỏ học; Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2011 trước thời hạn, đạt hiệu quả cao.

            Căn cứ vào nội dung hoạt động này mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng từ 1 đến 2 công trình sáng kiến cải tiến công việc, giải pháp công tác tiêu biểu cụ thể, cần phải có điểm nhấn liên quan đến nội dung kế hoạch. Từ ngày 5/4 đến ngày 8/4, các đơn vị triển khai và đăng ký công trình thi đua. Đến ngày 25/6, các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện công trình. Từ ngày 01/7 đến 10/7, Ủy ban nhân dân quận sẽ tiến hành sơ kết cao điểm thi đua đợt I và phát động tiếp thi đua đợt II (từ tháng 6 đến tháng 12/2011).


Số lượt người xem: 4714    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA