SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
3
1
6
0
Tin tức sự kiện 19 Tháng Tư 2011 4:40:00 CH

Công tác triển khai khảo sát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các đối tượng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận (đợt 2)

            Tiếp tục thực hiện công tác triển khai khảo sát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đối tượng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận và theo đề nghị tại Công văn số 891/SKHCN-QLKHCNCS ngày 20/11/2010 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiẹp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận, gắn với các đối tượng quản lý như: các loại phương tiện đo, phương tiện có phát xạ … và các nhu cầu cần hỗ trợ của cơ sở, doanh nghiệp. Ngày 20/01/2011, phòng Kinh tế đã triển khai đến Ủy ban nhân dân 16 phường, Ban Quản lý các chợ tiến hành thực hiện phiếu khảo sát đến các hộ kinh doanh, tiểu thương, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng phương tiện đo, bệnh viện, phòng khám, phòng chụp X quang … trên địa bàn quận; gồm: phiếu khảo sát hiện trạng và tìm hiểu nhu cầu được hỗ trợ của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, phiếu khảo sát hiện trạng phương tiện đo đang được sử dụng và phiếu khảo hiện trạng về máy phát tia X đang được sử dụng.

            Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, phòng Kinh tế đã thu về được 303 phiếu trong đó:

            - Phiếu khảo sát hiện trạng và tìm hiểu nhu cầu đựơc hỗ trợ của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh: 107 phiếu.

            - Phiếu khảo sát hiện trạng phương tiện đo đang được sử dụng: 190 phiếu.

            - Phiếu khảo sát hiện trạng về máy phát tia X đang được sử dụng: 06 phiếu.

            Công tác triển khai khảo sát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các đối tượng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận (đợt 2) nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như có biện pháp hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp về xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đổi mới công nghệ, …; qua đó, thúc đẩy ứng dụng, sáng chế các thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doannh, tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của cơ sở, doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung.


Số lượt người xem: 4834    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA