SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
5
4
4
Tin tức sự kiện 11 Tháng Tư 2011 10:55:00 CH

Đoàn thanh niên với công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú

            Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX (2010-2015) là: “Quan tâm công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và phát triển Đảng trong thanh niên; phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp hàng năm từ đoàn viên”, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận 11 luôn xác định tham gia xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn. Để làm tốt công tác này, Ban thường vụ Quận đoàn 11 đã xây dựng thành Nghị quyết của Đoàn hàng năm và triển khai đến Ban chấp hành các chi Đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc,… 

            Trong nhiều năm qua cùng với các hoạt động và phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh thiếu niên quận 11, Ban thường vụ Quận đoàn 11 rất chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục lý tưởng cách mạng trong đoàn viên, thanh niên, góp phần tạo sự  chuyển biến về mặt nhận thức và thông qua các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy tính năng động, xung kích, sáng tạo của đoàn viên… từng bước giúp họ trưởng thành, sớm trở thành những Đoàn viên ưu tú.

Hội nghị giới thiệu Đoàn viên ưu tú của Đoàn Phường 11.

 

            Ban chấp hành các chi Đoàn cơ sở cũng đã chủ động cùng cấp ủy, Chi bộ thường xuyên giáo dục lý tưởng của Đảng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho Đoàn viên phấn đấu rèn luyện và học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn viên ưu tú để thử thách, rèn luyện…, qua đó xem xét và giới thiệu những Cán bộ Đoàn, Đoàn viên ưu tú sang Đảng.

            Trong đợt hoạt động cao điểm chào mừng 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Quận đoàn 11 đã tập hợp và giới thiệu được 247 Đoàn viên ưu tú từ các cơ sở Đoàn trong quận 11 để giới thiệu sang Đảng bồi dưỡng và xét kết nạp Đảng.


Số lượt người xem: 5805    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA