SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
7
9
5
3
7
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tư 2011 10:50:00 CH

Văn hóa tiết kiệm điện

            Trong bối cảnh cung ứng điện còn nhiều khó khăn, tiết kiệm điện là tiết kiệm tài nguyên, tiệt kiệm cho ngân quỹ gia đình và quốc gia, là một nét văn hóa. Không chỉ một hộ gia đình nên tiết kiệm mà mỗi cơ quan đơn vị trong cả nước cần đi đầu trong phong trào tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện không của riêng ai, mà là việc làm chung của toàn xã hội, trên cơ sở ý thức trách nhiệm của mọi người.

            Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương thì tình hình thời tiết khí hậu năm 2011 diễn biến phức tạp và bất lợi, khô hạn nghiêm trọng trong mùa khô tiếp tục diễn ra trong phạm vi cả nước, gây khó khăn rất lớn cho việc cung ứng điện, và thiếu điện. Do vậy việc giảm bớt luợng điện chiếu sáng không cần thiết là vấn đề được sự quan tâm và phối hợp của cộng đồng.

            Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 171/CT-TTg của Chính phủ. Mỗi hộ gia đình chúng ta cần hạn chế sử dụng các thết bị điện tiêu thụ điện lớn (như máy điều hòa, bình nuớc nóng, bàn là điện…) trong thời gian cao điểm từ 17 đến 21 giờ hàng ngày, hộ gia đình cá nhân nên sử dụng các lọai bóng đèn tiết kiệm như bóng compact, hoặc bóng đèn hùynh quang. Đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại cần giảm 50% công suất chiếu sáng, quảng cáo trang trí ngòai trời và giờ cao điểm .v.v...

            Ngành chức năng có sự phối hợp đồng bộ với các ban ngành liên quan để tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước về tiết kiệm điện một cách hiệu quả trên các lĩnh vực. Ngành chức năng cần tăng cường thanh tra kiểm tra việc sử dụng điện các đơn vị, kể cả các hộ gia đình phát hiện và xử lý kịp thời sai phạm quy định về điện. Biểu dương khen thưởng các điển hình tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp hay để sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, phê phán và xử lý các hiện tượng lãng phí điện. 

            Trong điều kiện hiện nay, tiết kiệm điện vừa là chuyện thời sự vừa là bài toán chiến lược nhằm giảm lãng phí tài nguyên, vừa là nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng.Đồng thời thiết thực phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện  đại hóa đất nước.


Số lượt người xem: 4355    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA