SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
0
4
5
4
5
Tin tức sự kiện 29 Tháng Ba 2011 2:30:00 CH

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

            Sáng ngày 22/03/2011 tại Phòng họp Ban chấp hành Quận ủy đã diễn ra Hội nghị hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cho lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận, trưởng khối vận 16 phường, cấp Ủy các chợ. Đồng chí Ngô Văn Luận – Phó bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã thông qua kế hoạch số 21 của Quận ủy và hướng dẫn dự thảo nhiệm vụ trọng tâm của Ban Dân vận Quận ủy về việc thực hiện chương trình hành động số 06- CTr/TU của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, với các nội dung trọng tâm cần thực hiện là:

            - Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và sự thống nhất trong nội bộ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện kế hoạch số 21-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

            - Nắm bắt tình hình đời sống, tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tại địa phương, đơn vị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết những bức xúc, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

            - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, tạo thành phong trào hành động thiết thực, kịp thời động viên khen thưởng nhân rộng các mô hình, gương điển hình.

            - Tăng cường vai trò giám sát  của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Quang cảnh hội nghị.

 

            - Tổ chức khảo sát, kiểm tra giám sát tại một số đơn vị và tổ chức giao ban một số chuyên đề liên quan đến kế hoạch 21-KH/QU. Định kỳ hàng tuần có báo cáo cho Ban Thường vụ Quận ủy; hàng quý, năm có báo cáo sơ kết rút kinh nghiệm để bổ sung cho phù hợp.  


Số lượt người xem: 5735    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA