SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
5
3
3
Tin tức sự kiện 29 Tháng Ba 2011 9:55:00 SA

Vận động nhân dân tham gia giao nộp tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam

              Thời gian qua, quần chúng nhân dân ở một số địa phương đã tự nguyện cung cấp cho chính quyền, cơ quan chức năng nhiều tài liệu, hiện vật quý giá thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phục vụ cho đấu tranh ngoại giao bảo vệ chủ quyền đất nước. Thực hiện Thông báo số 14/TB-PV11 (Đ3) ngày 11/01/2011 của Công an thành phố “Về việc phát hiện và có biện pháp thu hồi tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam” trên địa bàn quận 11, Ủy ban nhân dân quận 11 yêu cầu: Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 Phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lòng yêu nước để tự giác chuyển giao các loại tài liệu, hiện vật, bản đồ…Thường xuyên quan tâm, vận động những cán bộ đảng viên đã nghỉ hưu, Cựu chiến binh hiện còn lưu giữ các loại tài liệu, hiện vật, bản đồ…làm kỷ niệm cung cấp và chuyển giao cho chính quyền. Trong quá trình thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị chú ý rà soát, phát hiện những tài liệu, bản đồ, khắc bản… liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông đang được lưu giữ trong nhân dân, giới trí thức…có biện pháp tác động họ chuyển giao cho Chính quyền nhằm phục vụ sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Chú trọng công tác động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động, chuyển giao các loại tài liệu, hiện vật, bản đồ.


Số lượt người xem: 4173    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA