SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
9
2
4
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2011 9:40:00 CH

Quận 11 tổng kết 01 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011

               Sau một năm triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010 của quận đã đạt được một số kết quả:

Về công tác tuyên truyền, đã triển khai và quán triệt Nghị quyết của Đảng, Pháp luật và các quy định của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Tổ chức triển khai đợt học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Cùng nhiều văn bản có liên quan,... Trong năm 2010, không có án tham nhũng xảy ra trên địa bàn quận.

       Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực: Triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực trọng yếu, dễ xảy ra tham nhũng; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định của Nhà nước liên quan phòng ngừa tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức; quan tâm giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, quần chúng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

       Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, đảng viên, qua đó phát hiện kịp thời những hành vi sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, có kết luận đúng, sai những nội dung có liên quan đến cán bộ, công chức.

       Tập trung cải cách hành chính trên một số lĩnh vực có kết quả, được công dân và doanh nghiệp đồng tình; tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý chi tiêu ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công; khoán biên chế.

            Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, năm 2011 quận tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu :Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về công tác phòng, chống tham nhũng, kết hợp cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để ngăn ngừa nhũng nhiễu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung thực hiện Chỉ thị 30/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động, công khai tài chính của tất cả các cơ quan, đơn vị. Chấn chỉnh công tác cán bộ để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, nhất là cán bộ ở những vị trí liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rà soát, thay thế, điều chuyển kịp thời những người uy tín giảm sút hoặc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, kể cả những trường hợp mà cơ quan chức năng chưa kết luận chính thức, không để tình trạng xảy ra vi phạm, khuyết điểm phải xử lý mới bị thay thế. Xem xét, giải quyết đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, đảm bảo thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng và thực hiện các biện pháp chấn chỉnh quản lý.

 


Số lượt người xem: 4321    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA