SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
5
2
1
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2011 9:25:00 CH

Kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận 11 – năm 2011

            Theo kế họach số 15/KH-UBND ban hành ngày 18/02/2011 của UBND Quận 11 nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Khoa học và công nghệ trên địa bàn Quận với mục đích và yêu cầu:

            Một là: Triển khai đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về Khoa học và công nghệ, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ.

            Hai là: Xây dựng và chọn lựa các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất , kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế và đem lại hiệu quả cao.

            Ba là: Tổ chức triển khai thực hiện và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng quy định để triển khai thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ (tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm nghiệm, bồi dưỡng huấn luyện kỹ thuật...) phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

            Bốn là: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng cho các ban ngành thuộc quận; cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách 16 phường; doanh nghiệp, hiệp hội, hộ cá thể; các hộ dân trên địa bàn quận.

            Các phòng ban, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện; chủ động xây dựng kế họach thực hiện cho phù hợp, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề ra biện pháp, giải pháp, thời gian triển khai tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả việc triển khai tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 4348    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA