SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
5
0
2
5
Tin tức sự kiện 16 Tháng Ba 2011 8:40:00 SA

Giới thiệu văn bản Pháp luật

            Ngày 18/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2011/TT-BTC quy định nguồn kinh phí thực hiện; nội dung, mức chi; lập, chấp hành và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thường người cao tuổi. Thông tư quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi:

            “… - Người cao tuổi 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt.

            - Người cao tuổi 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá trị 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

            - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã. hội của địa phương quy định mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi.

            Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh). Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

            Hội Người cao tuổi tại địa phương phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và gia đình người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày: ngày Người cao tuổi Việt Nam, ngày quốc tế Người cao tuổi, Tết nguyên đán, sinh nhật người cao tuổi...”.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2011.

            (Trích từ Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/02/2011)

 

            Ngày 24/11/2010, Thủ tường Chính phủ ban hành Quyết định 2147/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.

            Mục tiêu của chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân từ 30% năm 2009 xuống dưới 15% vào năm 2025.

            Với các hoạt động chính của chương trình bao gồm:

            1/. Nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc cấp nước phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, xác định vai trò trách nhiệm của mình trong việc sử dụng được tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ hệ thống cấp nước vì lợi ích chung

của toàn xã hội.

            2/. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác phát triển cấp nước, sử dụng nước và bảo vệ hệ thống cấp nước, nguồn nước. Phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động chống thất thoát, thất thu nước sạch để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn.

            3/. Về tổ chức quản lý sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, giám sát, bảo trì và giao trách nhiệm cự thể của từng bộ phận trong đơn vị cấp nước, xây dựng và quản lý hệ thống ghi thu khoa học; lập kế hoạch năm năm và hàng năm cho hoạt động kiểm tra. Về đào tạo nâng cao năng lực tập huấn, đào tạo cán bộ, công nhân của đơn vị cấp nước các kiến thức mới về quản lý hệ thống cấp nước, hoạt động chống thất thoát, thất thu nước sạch.

            4/. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá ngành nước và chế độ báo cáo, cơ chế khoán cho đơn vị cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch và hưởng lợi nhuận từ kết quả này, chế độ khen thưởng các cá nhân phát hiện và thông báo về các sự cố, điểm rò rỉ nước.  Đồng thời có biện pháp chế tài đối với các tổ chức, cá nhân sử dựng nước gian lận, không trả tiền, làm hư hỏng tuyến ống.

            5/. Đánh giá thực trạng mạng lưới đường ống cũ, có kế hoạch đầu tư thay thế mạng lưới đường ống cũ không đăm bảo yêu cầu kỹ thuật; giám sát chặt chẽ công tác lắp đặt các tuyến ống mới, thay thế các tuyến ống cũ; lắp đặt đồng hồ đạt tiêu chuẩn về chất lượng và đầy đủ về số lượng cho các đối tượng tiêu thụ; Đầu tư thiết bị phát hiện rò rỉ, các trang thiết bị máy móc cho công tác sửa chữa đường ống. 

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Số lượt người xem: 4432    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA