SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
4
1
2
5
Tin tức sự kiện 11 Tháng Ba 2011 10:45:00 SA

Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011-2013

            Nhằm triển khai thực hiện chương trình trọng điểm do Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đề ra về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn, Ban thường vụ Quận ủy đã ban hành kế hoạch hướng dẫn thực hiện chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011-2013.

            Theo kế hoạch, đối tượng đưa vào diện quy hoạch dài hạn là cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và 16 phường; con em gia đình chính sách, cán bộ, đảng viên, con em nhân dân lao động của Quận 11; đã tốt nghiệp đại học chính quy hoặc đang là sinh viên đại học có nguyện vọng tham gia công tác trong .hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Đối tượng đưa vào nguồn quy hoạch phải đảm bảo cơ cấu nữ không dưới 30%, quan tâm đến đối tượng là người Hoa.

            Trong giai đoạn 2011-2013, hàng năm, trên cơ sở tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh chủ chốt diện Thành ủy, Quận ủy quản lý, phấn đấu quy hoạch dự bị mỗi chức danh chủ chốt từ 1 đến 2 đồng chí; thực hiện việc rà soát nguồn quy hoạch cán bộ dài hạn hiện có, đồng thời giới thiệu tạo nguồn mới, đưa cán bộ, công.chức, viên chức trẻ, sinh viên tốt nghiệp đại học vào nguồn quy hoạch dài hạn, phấn đấu xem xét, quyết định công nhận vào nguồn quy hoạch dài hạn mỗi năm 30 đồng chí. Ở khối phường, phấn đấu quy hoạch, đào tạo mỗi phường có từ 1 đến 2 đồng chí cán bộ trẻ, trình độ đại học chính quy được bố trí vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; những phường đông đồng bào người Hoa có từ 1 đến 2 đồng chí cấp ủy viên hoặc cán bộ lãnh đạo, quản lý là người Hoa. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận quy hoạch, đào tạo, bố trí nhân sự có ủy viên thường vụ là người Hoa.

            Hàng năm, Quận ủy sẽ rà soát, tổ chức các lớp đào tạo tại quận hoặc cử đi đào tạo về cao cấp, cử nhân chính trị, kỹ năng điều hành, quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ dự bị các chức danh chủ chốt và đối tượng quy hoạch dài hạn, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.


Số lượt người xem: 6134    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA